Cykeloprydning 2021

Kære beboere,

Nu hvor (næsten) alle cykler er ude af gården, er der ekstra meget pres på gadens cykelstativer. Derfor iværksætter vi nu årets cykeloprydning.

Alle cykler på vores ejendom, i stativerne på vores matrikel og de cykler der stadig er tilbage i gården, vil blive markeret med en farvet tape. Tapen sættes enten omkring styret eller et af dækkene på cyklen.
Tapen bliver sat på cyklerne inden d. 20. september 2021.

Du skal fjerne tapen fra din cykel seneste d. 20. oktober 2021.

Cykler, der stadigvæk har tape på efter denne dato, vil blive fjernet og overleveret til politiet. Herefter sender politiet dem til skrot.

Vi håber med denne oprydning, at kunne skabe mere plads til cykler i ejendommens cykelstativer, til de cykler, som er i brug af ejendommens beboere.

Venlige hilsner fra bestyrelsen & ejendomsservice

Smadret rude i gadedør – Ourøgade 31

Kære beboere,

Vi har i denne uge været nødt til at skifte en smadret rude i gadedøren ved Ourøgade 31.

Ved tidligere lignende situationer, har en beboer meldt sig som den, der er kommet uheldigt afsted og har fået smadret ruden.
Vi håber hermed, at den pågældende uheldige beboer fra dette tilfælde vil melde sig.

Vi ønsker hverken at placere skyld eller skælde ud, men bare få noget information i forhold til forsikringen.
Henvend dig venligst til bestyrelse@bryggervangen.com, hvis du kender noget til den smadrede rude.

Venlige og håbefulde hilsner fra bestyrelsen

OBS OPDATERET: Fjern cykler/barnevogne fra gården I DAG

Kære beboere,

Som vi tidligere har varslet, er det nu tid til at ALLE cykler, barnevogne og lignende skal fjernes fra gården.

Og dette hurtigere end først meldt ud: I DAG ONSDAG D. 18/8!

Vi er klar over at dette er MEGET kort varsel, og at det kan være til stor gene for nogle beboere. Vi beklager!
Som tidligere meldt ud, vil cyklerne blive flyttet af ejendomsservice uden ansvar, hvis beboerne ikke har fjernet dem.

Den opdaterede tidslinie skyldes at entreprenøren kan påbegynde arbejdet tidligere end forventet, hvilket vi bifalder. Derfor håber vi på forståelse og samarbejde fra de berørte beboere.
Vi kan oplyse, at ligesom dette for nogle beboere vil opleves som en stor gene, har vi ligeledes beboere, som generes af hvad der opleves som lille fremdrift. Vi i gårdhaveprojekt og bestyrelsen, forsøger fortsat at fastholde fremdrift, og denne gang mærkes det ved, at en ellers udmeldt deadline fremrykkes.

Vi opfordrer til at parkere cykler/barnevogne og lignende i eget kælderrum eller på gaden.
Vi har i den kommende periode flere entreprenører og arbejder i gang simultant, og har derfor behov for at skabe både plads i gården og sikkerhed for at der ikke færdes for mange på byggepladsen.

Vi opfordrer til at kontakte bestyrelsen på bestyrelse@bryggervangen.com hvis der måtte være spørgsmål.

Vi beklager meget, og håber på forståelse og godt samarbejde – endnu engang!

Venlige hilsner fra bestyrelsen

Opdatering og nye informationer omkring kloak- og gårdhaveprojekt

Kære beboere,

Hermed opdatering på gårdhaveprojekt og en henstilling i forhold til dette.

Gårdprojektet går nu ind i en ny fase, hvor der blandt andet påbegyndes flisebelægning i gården. Belægningsarbejdet starter ved det lille skraldeskur ved Bryggervangen, og følger så i den del af gården, hvor kloakarbejdet er afsluttet.

Før fliserne endelig kan lægges, vil der være en hel del arbejde med at planere og rette grus og sand til, for at fliserne ligger korrekt og med den rette hældning i forhold til nedbør. I forbindelse med dette vil der være sat snore op, som fliserne placeres efter. Det er derfor meget vigtigt, at ingen kommer til at røre eller rykke ved disses placering. Vi er derfor nødt til at bede alle om ikke, at benytte den ende af gården, hvor belægningsarbejdet foregår. Det vil koste både tid og penge, hvis dette ikke overholdes.

 Henover de næste uger, betyder dette konkret:

  • Gårdarealet ved Bryggervangen 12-14-16 samt Ourøgade 19 til 29 må ikke benyttes, ej heller betrædes. (Adgang forbudt via kælderen til gården!)
  • Kælderdørene mod gården vil være lukkede, og man må ikke gå den vej op i gården.
  • Cykler og andre genstande i denne ende af gården bedes fjernet hurtigst muligt. Der henstilles til at stille på gaden eller eget kælderrum.
  • Skraldeskuret ved Bryggervangen vil være lukket, og der kan ikke afleveres skrald i denne ende af gården. Der henvises til at gå igennem porten ved Sankt Kjelds Gade, og benytte skraldecontainere dér.
  • Man må gerne benytte haven, blot ikke gennem selve gårdarealet, hvor arbejdet udføres. Benyt gerne porten.
  • Skraldeskakterne i det berørte område vil blive tømt af vores ejendomsservice via gaden. Vi henstiller til, at man fortsat kun putter almindeligt husholdningsaffald i aflukkede poser i skakterne. Al andet skrald bedes afleveret i de respektive affaldscontainere i gården eller på nærmeste genbrugsstation. Dette er til stadighed et stort og kostbart problem på ejendommen.

I forhold til selve kloak-delen, så fortsættes arbejdet omkring ’knudepunktet’ i gården ved Sankt Kjelds Gade og frem til porten. Snart vil der blive gravet op hen over gården ved Sankt Kjelds Gade, og der er derfor etableret en midlertidig gennemgang til haven, via det grønne skraldeskur. En del af affaldscontainerne er rykket ud på det areal, hvor de nedrevne skure har stået, så affaldscontainerne står tættest på porten.

Vi gør venligst opmærksom på, at de store containere på gaden, kun er til det bygningsaffald, som gårdprojektet håndterer. Der opleves desværre i øjeblikket, at en del andet affald placeres i disse store containere på gaden, hvilket giver os nogle ekstra omkostninger og sorteringsarbejde.

Vi håber, at I alle vil være med til at overholde ovenstående, så vi også i august måned vil kunne opleve en betydelig fremgang for gårdhaveprojektet.

På forhånd mange tak!

Mange sommerhilsner fra
Havegruppen & Bestyrelsen

Påmindelse: fjern ejendele fra de grå skure

Kære beboere,

Hermed en venlig påmindelse om at alle skal fjerne deres ejendele (cykler, barnevogne etc.) fra de grå skure inden d. 26. juli. Dette gælder også for området udenfor skurene ved Sankt Kjelds gade og området mellem skurene.

De grå skure bliver klargjort til nedrivning i de kommende uger. Derfor er det vigtigt, at de bliver tømt for beboernes ejendele.

Vi går ind i en periode i gårdhaveprojektet med megen bygge-aktivitet i gården, hvorfor bestyrelsen henstiller til, at man generelt ikke bruger gården (læs: byggepladsen) til opbevaring eller parkering af cykler, barnevogne og lignende…

På forhånd tak for hjælpen og undskyld for de gener det måtte medføre.

Venlige sommerhilsner fra bestyrelsen

OBS: der støbes gulv i kælderen

Kære beboere,

Vi vil blot gøre opmærksom på, at der de næste dage vil blive støbt gulv i kælderen under Ourøgade, hvor der har været gravet op i forbindelse med kloakprojektet.

Vi henstiller til, at man ikke færdes i kælderen under Ourøgade 31-33 resten af ugen (fra onsdag d. 21/7 til og med fredag d. 23/7). Der vil blive stillet afspærring op, og når denne er fjernet igen, må man færdes på det nye gulv.

Vi takker for forståelsen og håber ikke det giver for store gener.

Venlige sommerhilsner fra bestyrelsen

Gårdhaveprojekt – det videre forløb

Kære beboere, 

Står din cykel/andre personlige genstande i det lysegrå skur eller i gården ved Sankt Kjelds gade? Fjern den venligst fra gården af hensyn til gårdhaveprojektet.

Efter den ekstraordinære generalforsamling har det nu været muligt for bestyrelsen og havegruppen, at komme videre med aftalerne i forhold til blandt andet bank og byggekredit. Det betyder også, at vi kan komme videre med både kloakfirmaet og nu også brolægger. Alt i alt tegner der sig et billede af, at vi fra nu og i løbet af august, kan tage et ordentligt ryk med projektet i gården.

I forhold til kloak, så vil der i de kommende uger blive gravet omkring kælderen under selve gården ved varmecentralen (hjørnet af gården ved Ourøgade og Sankt Kjelds Gade). Det er et kringlet hjørne, hvor kloakfirmaet er blevet bedt om, at minimere opgravning af have og passe rigtig godt på eksisterende træer og planter.

Pladsen i dette område af gården, vil i de kommende uger blive endnu mere trængt. Der skal graves op samtidig med, at der skal være plads til materialer, maskiner og affaldscontainere. Det forventes, at de to lysegrå skure/overdækninger, hvor der pt. opbevares cykler og diverse havemaskiner skal rives ned snarest muligt.
Derudover er vi i disse dage samtidig i dialog med brolæggere om, at der allerede i løbet af august kan startes op med ny belægning i gården. Her er planen, at der startes ved det lille skraldeskur i gården ved Bryggervangen, og følger samme rækkefølge, som kloakfirmaet har renoveret gården.

Derfor har Bestyrelsen og Havegruppen brug for alles hjælp i forhold til opbevaring og ’trafik’ i gården. Vi henstiller til, at cykler og andre genstande, enten parkeres på gaden eller i egne kælderrum. Det er midlertidigt muligt at parkere og bruge arealerne, som allerede er færdige i forhold til kloakdelen, men når brolæggeren går i gang med at lægge fliser (begyndende fra Bryggervangen), vil dette område også være spærret. 

Det overdækkede cykelskur skal tømmes. Ligeledes skal området udenfor skraldeskurene ved Sankt Kjelds Gade ryddes. Det vil naturligvis være bedst, hvis ejere og beboere selv sørger for, at cykler eller andet fjernes og eventuelt placeres foran bygningen ude på gaden. Hvis ikke cyklerne er fjernet inden d. 26. juli 2021 (meget gerne tidligere), vil ejendomsservicen sørge for, at de vil blive flyttet ud på gaden.
Vi går nu ind i en periode, hvor vi henstiller til, at alle private genstande fjernes fra gården. Vi vil melde ud løbende, som arbejdet skrider frem.

Vi igangsætter også snarligt en cykeloprydning efter gældende regler, men inden denne er færdigeksekveret, skal vi gerne være nået meget længere med gården. Information omkring cykeloprydningen, vil blive meldt ud særskilt.

Vi beklager meget de gener, som der måtte være i forbindelse med denne udmelding, men håber samtidig på en smidig overgang, så vi undgår unødige stop og eventuelle forsinkelser.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte bestyrelsen på bestyrelse@bryggervangen.com

Venlige sommerhilsner fra bestyrelsen & havegruppen

OBS: lukkede skraldeskakter

Kære beboere,

I forbindelse med kloakarbejdet i gården/kælderen må vi desværre udvide omfanget af lukkede skraldeskakter. Dermed lukkes skraldeskakter i følgende opgange:

Ourøgade 27 – 29 – 31 og 33 samt Sankt Kjelds Gade 23 OG Sankt Kjelds Gade 25, 27, 29

Skakterne vil være lukkede fra der kommer skilt og strips på, og indtil dette igen bliver pillet af.

Vi beklager de gener som projektet medfører, men det er desværre nødvendigt, for at vi kan holde fokus på at komme videre – og jo mere alle hjælper, desto hurtigere bør vi også komme i mål.

Venlige hilsner fra bestyrelsen

Tak for hjælpen i Ourøgade 33

Kære beboere – særligt i Ourøgade 33,

Først og fremmest vil vi gerne takke beboerne i Ourøgade 33 for at overholde restriktionerne omkring afløbene i dag. Vi har fået melding fra kloakmesteren sidst på dagen, og arbejdet er forløbet så godt som han havde haft forhåbninger om. Han beder os sige tak til beboerne, for det er en stor hjælp – mange tak!

Derudover må I alle undskylde at der lige er kommet et ekstra opslag ud, som skulle minde beboerne i Ourøgade 33 om ovennævnte restriktioner. Det skulle være kommer i går, men af uvisse IT-mærkeligheder er det først blevet sendt ud nu.

Vi er færdige med meldinger for i dag. Undskyld og tak!

Venlige hilsner fra bestyrelsen

HUSK: midlertidigt lukket for vandet – brug ikke afløbet!

Kære beboere i Ourøgade 33,

I forbindelse med kloakarbejdet, vil der på torsdag d. 24/6 fra kl 08.00-16.00 blive blokeret for faldstammerne i hele opgangen Ourøgade 33, samt lukket for vandet.

Dette betyder, at man under ingen omstændigheder må benytte afløb / WC / vaskemaskine / opvaskemaskine i tidsrummet. Der må IKKE hældes noget i afløbet i tidsrummet.
Gør man alligevel dette, risikerer vi tilbageløb og dermed oversvømmelser i lejlighederne, hvilket givetvis vil betyde ekstra omkostninger og forsinkelse i projektet.
I fald du vælger at tappe vand af, før der lukkes, må du ikke hælde eksempelvis opvaskevand i hverken afløb eller toilet.

Vi ved, at dette meldes ud med kort varsel. Gode håndværkere er travlt optaget i tiden, hvilket betyder at vi booker, så snart vi får en mulighed for det.
Derfor kort varsel på den her og vi beklager de gener, I måtte opleve.

Vi håber på forståelse og som sædvanligt godt samarbejde med alle de berørte beboere!

Venlige hilsner fra bestyrelsen