Kældergulvet bliver malet

Kenno er i øjeblikket i gang med at male kældergulvet. Han tager det i mindre sektioner, men det kan ikke undgås, at han løbende må afspærre hver kældernedgang i 2-3 dage. Afspærringen er tydeligt markeret med rød- og hvidstribet plastbånd og et skilt.

Der vil altid være passage igennem kælderen fra naboopgangen i den periode, der er spærret af for din egen nedgang. Samtidig har Kenno lovet, at holde adgangen til vaskeriet åbent, så hvis ikke der er adgang fra den ene side, er der fra den anden.