Reminder: Udskiftning af døre

Husk at deadline for tilmedling til udskiftning af entrédøre er på lørdag.

De, som ønsker at få deres entrédør udskiftet, bedes hente blanketten her

Blanketten skal være bestyrelsen i hænde senest den 31. oktober 2009 enten ved aflevering til viceværten, i postkassen i gården eller indscannet og sendt pr. mail til bestyrelsen.

Udskiftning af entrédøre sker for beboernes egen regning. Det koster 8.500 kr. at få en ny dør leveret, monteret og med 6-stiftet Rukolås.