1. års gennemgang for nye vand- og varmeinstallationer

Det er nu ca. 1 år siden at etablering af nye vand – og varmeinstallationer blev afsluttet. Som tidligere udmeldt vil der være en såkaldt 1års gennemgang af anlægget.

I den forbindelse, vil vores rådgivende ingeniør Peter Jahn og Partner bede dig om at anføre eventuelle fejl eller mangler på det skema, som er afleveret i alles postkasser i dag fredag d. 4/1-2013. Skemaet bedes udfyldt og afleveret i den sorte postkasse i gården, Ourøgade 33, senest:

Tilbagemeldingsfrist:  Tirsdag d. 15/1 2013

Såfremt der ikke er noget at bemærke bedes skemaet alligevel afleveret med afkrydsning i: intet at bemærke.

Gennemgang af arbejderne finder sted d. 22/1 2013 mellem kl. 8.30 -11.30

Hvis du har påtalt fejl eller mangler på skemaet, bedes du enten være hjemme eller forinden have afleveret en nøgle i den sorte postkasse i gården, Ourøgade 33. Husk at markere nøglen med nøjagtig angivelse af adresse.