Udluftningsvinduer i opgangen skal være lukkede

De øverste vinduer i hver opgang er ikke til at man kan åbne dem manuelt. Der var dog nogle der syntes de ville prøve alligevel i Ourøgade 19 en gang i December. Det har nu kostet ejendommen 2.915 kr. til en ny motor til vinduet.

Bestyrelsen forsøger at føre en god økonomi i ejendommen, og skønt beløbet kan synes lille i en ejerforening af vores størrelse, så løber disse udgifter op og derfor må vi passe godt på vores fælles ejendom (“mange bække små…”).

Husk at ryde op efter dig selv

I vores fælles kældergang ved siden af vaskeriet. Ourøgade (omkring nr. 19 og 21) – er der stablet en masse ting op.

Efter godt en uges opmagasinering i mellemgangen, har vi sammen med varmemesteren tilladt os at kigge i sagerne. Der er bla. fundet personlige papirer med navnet Asger Markus Mortensen. Vi er pt ikke bekendt med dette navn på ejendommen.

Men opfordringen går på, at den rette ejermand hurtigst muligt får tingene på rette plads – om det være sig, skrald, storskrald eller kælderrum.

De personlige papirer kan hentes/udleveres ved henvendelse til Bestyrelsen. Er tingene ikke fjernet inden weekenden – må vi af vores fællesudgifter betale for at få ryddet op.

 

Der ligger også en reol på hjørnet af Ourøgade og Bryggervangen. Er der nogen der efter en uges tid skulle have fået kræfter til at bære den hele vejen hen til storskrald ville det være velset.

Betaling af vaskeri udskudt pga. manglende internet til vaskeriet

Vaskeriet har siden 1. december ikke haft internetforbindelse. Det har derfor ikke været muligt at reservere tid via online booking, og det har heller ikke været muligt for administrator at trække data ud omkring forbrug.
Andels.net arbejder hårdt på at løse udfordringerne med internetforbindelse til vaskeriet, så begge dele igen bliver muligt. Det betyder, at vi for anden måned i træk ikke bliver opkrævet for vaskeri, og at vi i næste måned må betale for tre måneder. Besked følger, når online-booking er i drift igen.

Nye priser i vaskeriet

Da vaskeriet blev bygget var det tanken at det skulle være selvfinansierende. Ud fra de seneste regnskaber har vi i bestyrelsen derfor besluttet at hæve priserne, for at sørge for at vaskeriet får opbygget en egenkapital til driften.

Priserne kan ses her. De vil træde i kraft fredag d. 11/2-2011

Problemer med det varme vand – OPDATERET

10/1: Så lader det sørme til at der er kommet varmt vand i hanerne igen.

Som det sikkert er bemærket, har der været lunkent vand i den varme hane de sidste par dage. Det skyldes at en af cirkulationspumperne i fyrkælderen er stået af. Der vil desværre først komme en ny fra Grundfos mandag d. 10/1.