Udluftningsvinduer i opgangen skal være lukkede

De øverste vinduer i hver opgang er ikke til at man kan åbne dem manuelt. Der var dog nogle der syntes de ville prøve alligevel i Ourøgade 19 en gang i December. Det har nu kostet ejendommen 2.915 kr. til en ny motor til vinduet.

Bestyrelsen forsøger at føre en god økonomi i ejendommen, og skønt beløbet kan synes lille i en ejerforening af vores størrelse, så løber disse udgifter op og derfor må vi passe godt på vores fælles ejendom (“mange bække små…”).