Workshop omkring byfornyelse

For snart 10 år siden blev Østerbro lovet et kulturhus som man kender det fra mange andre bydele ex Vesterbro, Islands Brygge osv. Østerbros kulturhus skulle placeres på Hans Knudsens Plads/Beauvais grunden, men man fandt aldrig pengene til det, så indtil nu er det ikke blevet til noget. Nu har Borgerrepæsentationen besluttet at etablere et kulturhus ved Kildevældsskolen, så nu går det pludseligt stærkt.

Kommunen (Områdefornyelsessekretariatet) har derfor inviteret alle interesserede til en workshop på mandag fra 18-22 på Kildevældsskolen. Her er frit slag til at komme med forslag til, hvad et kulturhus skal kunne og hvilke aktiviteter vi efterspørger i området. Så hvis du er interesseret i at have en stemme i byfornyelsesprojektet, er det her du skal møde op.

Med venlig hilsen

Byfornyelses-arbejdsgruppen

Grill-etikette

Bestyrelsen har fået et par henvendelser om uheldige episoder omkring ureglementeret brug af vores grill og tilbehør samt området omkring grillene. Hvorfor vi hermed har lovet at komme med en henstilling til, at tingene og området kun benyttes til det, som det er beregnet til.

Det er bla. fra en del beboeres side observeret at børn leger  med sand i grillen, kaster med lågene og bruger værktøjet til at fægte med. Det er ærgerligt hvis vores dejlige grillområde skal slides på den forkerte måde.

Vi beder venligst om, at man informere børn og andre der bruger grill-området, om at det ikke er en legeplads – og man efterlader området, som man selv ønsker at finde det.

Varme

For god ordens skyld vil Bestyrelsen informere om status på varmen. Det forholder sig sådan, at det har været kutyme at slukke for varmen på nuværende tidspunkt, men da sommeren har ladet ventet på sig hhv. kun har vist sig i små portioner, har der fra flere beboers side været ønske om, at vi lukkede op igen.

Vi har haft åbnet for varmen igen, men når det så er varmt udenfor, har vi haft nogle udfordringer med anlægget og derfor måtte lukke igen. Rådgivende ingeniør Peter Jahn og Partner samt VVS Finn L. Davidsen er sat på sagen, og i den kommende tid vil der så ske de fornødne justeringer mv. på anlægget.
Bestyrelsen forsøger, at holde anlægget kørende således at det bør være muligt at have varme på i lejlighederne. Dog beder vi om forståelse for at der kan være perioder, specielt når det er varmt udenfor og anlægget ikke kan komme af med varmen, hvor vi bliver vi nød til at slukke for anlægget.

Der er tale om en balancegang, som pt kun kan styres manuelt – og vi beder om jeres forståelse for de udsving det måtte give. Vi håber at anlægget hurtigst muligt kører uden problemer – og sommeren snart viser sig fra sin gode side igen.

Nyrenoveret gårdtoilet og sand – ikke den bedste kombination

Det nyrenoverede gårdtoilet står nu flot og færdigt. Vi har ventet på den nye dør kunne blive leveret og monteret inden vi endelig kunne melde ud, at vi har fået et flot og energivenligt gårdtoilet. Alle på ejendommen er naturligvis velkommen til at benytte toilettet til de formål, som et toilet benyttes til, og vi håber at alle vil være med til at passe på det samt efterlade det i den stand, som man ønsker at finde det i.

Desværre har vi allerede måtte observere, at toilettet og vasken har fået en “overdosis” af sand, hvor vi har måtte fortage ekstra rensning af vandlås m.v. Vi beder jer derfor indskærpe overfor gæster og evt børn, at det ikke må misbruges samt at vi forsøger at passe godt på vores fælles ting.

Internet nedbrud

Fra Andels.net facebook:

Nedbrud
Desværre er der en elektriker som er kommet til at bore et fiberkabel over, som har resulteret i nedbrud på internet hos en række foreninger på ydre Østerbro. Der arbejdes på højtryk for at genoprette skaden og finde en løsning til hurtigst muligt at kunne levere internet igen.”