Grill-etikette

Bestyrelsen har fået et par henvendelser om uheldige episoder omkring ureglementeret brug af vores grill og tilbehør samt området omkring grillene. Hvorfor vi hermed har lovet at komme med en henstilling til, at tingene og området kun benyttes til det, som det er beregnet til.

Det er bla. fra en del beboeres side observeret at børn leger  med sand i grillen, kaster med lågene og bruger værktøjet til at fægte med. Det er ærgerligt hvis vores dejlige grillområde skal slides på den forkerte måde.

Vi beder venligst om, at man informere børn og andre der bruger grill-området, om at det ikke er en legeplads – og man efterlader området, som man selv ønsker at finde det.