Renovering af Sankt Kjelds Gade 23

I uge 14 har vi mulighed for at påbegynde renoveringen af Sankt Kjelds Gade 23.

Arbejdet påbegyndes d. 1. April 2014 og forventes at være færdig ca. 4-6 uger senere.

Vi gør opmærksom på, at det tidligere er besluttet at alle døre til lejlighederne skal være hvide. Dette er derfor samtidig en henstilling til de lejligheder, der mangler at få malet deres dør, om at få det gjort eller evt. tage kontakt til maleren for tilbud.

Såfremt lejlighedsdørene ikke er malet eller skiftet inden arbejdet i den pågældende opgang igangsættes, forbeholder Bestyrelsen sig ret til at bede maleren om, at døren males hvid og efterfølgende sende regningen til ejeren af den pågældende lejlighed.

Der henstilles til, at der ikke stilles ting i opgangene i tidsrummet hvor arbejdet udføres, og man undgår at støde ind i den våde maling samt viser ekstra ordinært hensyn.

Maler arbejdet udføres op til og med 5. sal.

Vi beklager de gener, der måtte forekomme, men ser frem til at se det færdige resultat.

Med venlig hilsen – Bestyrelsen

Update på Varmeanlægget – varmt vand returnerer!

Som mange af jer rigtigt nok har opdaget, fik vi i går problemer med det varme forbrugsvand.

Finn L. Davidsen blev tilkaldt kort tid efter de første meldinger kom, om udeblivende varmt vand og de har derefter undersøgt varmeanlægget for problemet.

Problemet er blevet fundet og VVS firmaet Reci kommer her til morgen og skifter de nødvendige dele ud, samt starter vores damp veksler op igen.

Så der burde, først på eftermiddagen, være varmt vand i alle haner igen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Dato for Generalforsamling i E/F Bryggervangen 2014

Vi kan allerede nu afsløre at datoen for årets generalforsamling bliver d. 30. april – så sæt kryds i kalenderen!

Skulle du allerede nu ligge inde med forslag til generalforsamlingen, bedes du sende dem til bestyrelsesmailen på bestyrelse@bryggervangen.dk, min. 8 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.

Dette skal bare ses som en forløber, da en rigtig indkaldelse jf. foreningens vedtægter vil blive sendt rettidigt ud.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Update om LAR-projektet fra Københavns Kommune

Så blev det blev Arkitema(Arkitekter), Orbikon(Rådgivende Ingeniører) og Habitats(Rådgivere om biodiversitet) som vandt udbuddet på vores gårdhave, da det var det rådgiverhold som bedst imødekom de krav der blev stillet i udbudsmaterialet.
Flere nyheder omkring LAR-projektet kommer på hjemmesiden, ligeså snart vi hører mere.
 – Bestyrelsen