Dato for Generalforsamling i E/F Bryggervangen 2014

Vi kan allerede nu afsløre at datoen for årets generalforsamling bliver d. 30. april – så sæt kryds i kalenderen!

Skulle du allerede nu ligge inde med forslag til generalforsamlingen, bedes du sende dem til bestyrelsesmailen på bestyrelse@bryggervangen.dk, min. 8 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.

Dette skal bare ses som en forløber, da en rigtig indkaldelse jf. foreningens vedtægter vil blive sendt rettidigt ud.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen