Aconto betaling for vame

Den 10. juli sendte Advokaternes Ejendomsadministration et brev ud til alle ejere sammen med årets varmeopgørelse. Heraf fremgik det, at de ejere der fik en efteropkrævning på mere end 1.000 kr., ville få sat deres acontobetaling op.

Acontobetalinger beregnes på baggrund af tidligere års forbrug. Når forbruget overstiger indbetalingen med et større beløb, reguleres acontobetalingen så den svarer til det reelle forbrug.