Affald fra kælderen

OBS!: Da affaldscontainerne bliver tømt ved brug af stregkodesystem,må der ikke smides affald fra kælderen i papcontainerne. Disse bliver ikke tømt ved normal dagrenovation, men kun en gang hver 14 dag, og de bliver ikke tømt hvis der er andet end pap i dem.

Da der er kommet meget affald i containerne i gården, bedes du vente med at smide mere affald fra kælderen ud i containerne. Der skal stadig være plads til at folk kan smide husaffald ud.

Bestyrelsen vil prøve at finde en løsning, hurtigst muligt, til affaldet fra kælderen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen