Affaldsskaktene er genåbnet

Rotten er fanget og er død. Vi kan derfor genåbne affaldsskaktene fra Ourøgade 23 til Sankt Kjelds Gade 23. De er genåbnet idag.

Husk retningslinjerne for brugen af affaldsskaktene:

Affaldsskakter

Skakten må kun bruges til forsvarligt indpakket husholdningsaffald i moderate mængder. Posen skal være forsynet med en solid knude inden den nedkastes, således affaldet bliver i posen – selv efter fald fra 4. sal.

Ingen skarpe eller spidse genstande må kastes i skakten, da de laver hul i skaktposen i kælderen. En buket visne blomster er fx en spids genstand. Aviser, reklamer, telefonbøger, papkasser og pizzabakker må ikke kastes i skakten. Porcelæn, flasker, marmelade- eller rødbedeglas må ikke kastes i skakten. Flydende affald, ildelugtende affald, fordærvede madvarer og bleer må ikke kastes i skakten.