Alle affaldsskakter lukkes pga. påbud fra Arbejdstilsynet

Ved et tilsyn foretaget d. 17. november 2010 havde Arbejdstilsynet en anmærkning omkring arbejdsforholdene i forbindelse med tømning af skakterne.

Ejerforeningen fik muligheden for selv at handle på problematikken, ellers ville foreningen få et påbud om arbejdsforholdene. Bestyrelsen har derfor truffet den beslutning, at alle skakter lukkes indtil videre. Vi vil i bestyrelsen gå i gang med at se på løsningsmuligheder, men indtil da må man selv gå ned med skraldet.

Skakterne vil blive lukket senest fredag d. 19/11 2010.