Brev fra PJP

I forbindelse med rørprojektet, er her et status brev fra PJP. Dette er også blevet delt rundt i postkasserne.

Der er følgende at bemærke:

Det har desværre vist sig ikke at være muligt at anvende eksisterende centralvarmeanlæg samtidigt med det nye varmeanlæg. Det bliver derfor nødvendigt at etablere interimistisk opvarmning i de lejligheder, som udføres i fyringssæsonen. Nærmere information kommer senere.

Da arbejderne i de første 4 opgange har været noget mere tidskrævende – blandt andet grundet manglende rydning i lejlighederne, blev opstartstidspunkt i Ourøgade rykket én uge i forhold til den oprindelige plan. 

For at tidsplanen fremover kan overholdes er det vigtigt, at køkken og badeværelse samt område foran radiatorer i stue og værelse er ryddet inden opstart og under udførelsen, således at håndværkerne har fri adgang.

For at opnå det bedste resultat af retableringsarbejderne, bedes du såfremt det er muligt stille rester af anvendte klinker/fliser/maling frem til håndværkerne for udførelse af reparationsarbejdet. I modsat fald foretages reparationer med klinker/fliser, der bedst muligt svarer de til anvendte og malerreparationer udføres i hvid farve.

Hele brevet kan hentes her: Statusbrev PJP Sommer 2011