Brev: Ønsker i en ny gårdhave?

En grøn gårdhave med træer, buske, legeredskaber og løsninger der er tilpasset de kommende års voldsommere regnskyl – betalt af Københavns Kommune. Er det noget, du synes lyder interessant?

Københavns Kommune søger en karré i jeres kvarter – også kaldet Skt. Kjelds Klimakvarter, hvor ejere og beboere vil være med til at etablere en fælles grøn gårdhave – dvs. en fuldstændig ny og grøn gårdhave, med en række regnvandsløsninger. Gårdhaven skal fungere som et godt eksempel på en klimasikret grøn gårdhave for andre boligområder i København og forhåbentlig resten af verden.

Københavns Kommune og Staten finansierer selve gårdhaven – I skal til gengæld være indstillet på at deltage i et tæt og spændende samarbejde med kommunen om at udvikle de gård- og regnvandsløsninger, som passer til netop jeres gårdhave.

I er udpeget som én ud af tre kandidater
Vi har undersøgt de mulige gårdhaver i Skt. Kjelds Klimakvarter ud fra en række parametre, der er afgørende for om de er egnede som demonstrationsgårdhave. Jeres gårdhave er udpeget som én ud af tre.

For at afklare hvilken af de tre gårdhaver, der i sidste ende er den bedst egnede, vil vi gerne tale med jer. For at blive udvalgt til projektet ønsker vi nemlig stor tilslutning blandt beboerne ligesom en række beboere skal deltage i udviklingsforløbet.

Vi håber derfor, at I vil mødes med os

Onsdag den 15. maj kl. 16.00 – 17.30 i
Områdefornyelsen Skt. Kjelds Klimakvarter,
Vennemindevej 39, 2100  København Ø

Du kan læse lidt mere om projektet i denne PDF: Q & A