Lukning af kælderen pga. rotter

Kære beboere,

Vi har desværre rotter i kælderen igen.
Denne gang fra opgangene Ourøgade 21 til og med Bryggervangen 16.

Skadedyrsbekæmperne har bebudet, at kælderen skal lukkes fra
onsdag d. 6/11 og i første omgang en eller to måneder frem for at få bekæmpet rotterne dernede. 

Det betyder helt konkret at:
– hele kælderarealet, altså inklusiv egne kælderrum, vil være aflukket fra og med onsdag d. 6/11
– skraldeskakterne vil blive lukket. Skrald skal smides ud i de respektive containere i gården. Husk, at låg på container skal være lukket / kunne lukkes, for ikke at tillokke yderligere rotter eller andet utøj
– hvis I har brug for at tilgå ejendele i jeres kælderrum skal de hentes ud inden onsdag d. 6/11. Husk, at desinficere alt I tager med op, da det kan have været i kontakt med rotter

Vi ved godt, at det er meget ubelejligt, men der er desværre ingen vej udenom.

Jo bedre folk respekterer aflukningen, desto hurtigere kan vi åbne op igen.  

Venlige hilsner fra Bestyrelsen

Ny port er monteret!

Kære beboere,

Vi har godt nyt!

Vores nye port er nu monteret. Hvis I endnu ikke har været den vej igennem gården, kan den ses her:

Ved designet af den nye port har bestyrelsen lagt stor vægt på at der skulle være så få støjgener og så simpel automatik som muligt.
Vi håber, at den nye automatik lever op til det.

Vi kan oplyse, at det er de eksisterende nøgler, som bruges til at åbne porten fra ydersiden og at porten åbnes med trykknap fra indersiden.
Porten vil automatisk lukke efter få minutter.

Det er selvfølgelig stadig bestyrelsens bedste råd til alle beboere, at vi alle er med til at sikre, at uvedkommende ikke færdes på ejendommen, ved at sikre at andre ikke går igennem porten, når den er i brug.

Mange hilsner fra bestyrelsen

Frie kælderarealer

Kære beboere,

Bestyrelsen gør igen opmærksom på at opgange og fællesarealer i kælder ikke er til brug af opbevaring af personlige genstande, eksempelvis barnevogne.

Det er af Brandmyndighederne observeret, at der står genstande i kælderarealerne og i opgangene og dette er ikke tilladt

Ved overtrædelse kan ting fjernes uden ansvar.

Venlige hilsner fra bestyrelsen

Update på rotter

Kære beboere,

I opbevaringsrummet ved kælderindgangen til Ourøgade 23 er der blevet fundet en rotterede, som nu er blevet bortskaffet.
En kloakmester har i dag blokeret afløbet, sådan at rotterne ikke kommer igen.
Et professionelt rengøringsfirma er hyret til at gøre området rent hurtigst muligt. Indtil da er indgangen og nedgangen spærret af hygiejnehensyn.

Flere beboere har skrevet til bestyrelsen om rotter i kælderen fra hjørnet mellem Ourøgade og Bryggervangen. Vi tager fat i Københavns kommune for at få styr på, om rotterne kom fra reden ved Ourøgade 23, eller om de har bo i et kælderrum, for dernæst at få styr på dem dernede. 

Imidlertid minder vi alle beboere om at tage de nødvendige hygiejnehensyn, hvis I skal have fat i ting fra jeres kælderrum, og særligt, hvis I tager dem op i lejlighederne. Sæbe og desinfektion, samt handsker, er udgangspunktet: Læs mere på side 6 i på https://mst.dk/media/118283/rotte_smitterisiko_a4.pdf

Venlig hilsner fra Bryggervangens bestyrelse

Vi har rotter igen

Kære beboere,

Vi er desværre endnu engang plaget af rotter i kælderen.

Vi havde fanget den rotte, som holdt til i kælderen, men nu er der desværre kommet nye til i gården i hjørnet omkring Ourøgade og Bryggervangen.

Sammen med Københavns Kommune arbejder vi endnu engang på at blive rottefrie så hurtigt som muligt.
Indtil det lykkes vil vi dog gøre alle beboere opmærksomme på, at være varsomme med eksempelvis sovende børn i barnevogne og grundige med hygiejne efter at have været i vores fælles gård/kælder, og som altid sørge for at kælderdøre lukkes efter brug.

Venlige hilsner fra Bestyrelsen

Opdatering på ny port til gården

Kære beboere,

Nu er der nyt med hensyn til levering og montering af ny port til vores fælles gård.

Firmaet, som leverer porten, begynder mandag morgen d. 21. oktober 2019 afmontering af gammel port, samt opsætning af ny port.
Når porten er installeret, vil der være noget elektronik, som efterfølgende skal installeres.

Den nye port bliver tilkoblet den gamle nøgleløsning. Dette betyder, at vores opgangsnøgler stadig passer til portmekanismen.

Det forventes, at porten er færdiginstalleret ved udgangen af uge 43.

Vi beklager eventuelle gener, der måtte være i forbindelse med installering, og håber, at vi endelig igen kan reducere fremmeds færd i gården.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Ejendomsservice

Kære beboere,

Bestyrelsen har besluttet at omlægge strukturen for vores ejendomsservice. Dette betyder, at vi fra første oktober har indgået en aftale med ny ejendomsservice. Det vil også betyde, at bestyrelsen vil tage det meste af det administrative arbejde, mens den nye ejendomsservice vil stå for det praktiske på ejendommen.

Vi håber, med dette tiltag, at imødekomme manges ønsker og højne kvaliteten af servicen på og omkring ejendommen.

Mange hilsner fra Bestyrelsen

Hovedrengøring af kælderarealer

Kære beboere,

I løbet af oktober måned vil der blive udført hovedrengøring af fællesarealer i kælderen.

Arbejdet påbegyndes primo oktober og bliver taget i etaper. Det forventes afsluttet inden udgangen af oktober.

Der vil blive sprøjtet sæbe på de fælles arealer, og vasket grundigt efter. Firmaet, som udfører opgaven, vil gøre alt for at tage hensyn til ejendele i kælderrummene.

Vi gør igen opmærksom på, at der ikke må stå ting i fællesarealer, hverken kælder- eller opgange i henhold til brandmyndighederne.

Venlig hilsen fra Bryggervangens bestyrelse

Dele af kloaken renoveres

Kære beboere,

I løbet af uge 40 påbegyndes renovering af en del af kloaken i gården ved området omkring Bryggervangen. Det forventes at arbejdet forestår i 1-2 uger.
Dette påbegyndes for at udbedre de mest kritiske forhold, som er observeret i forbindelse med TV-inspektionen.

Det skulle ikke være nødvendigt at have adgang til kælderrum i forbindelse med arbejdet.

Arbejdet vil ske i dagtimerne, og kloakmester har lovet at tage hensyn til eventuelle støjgener.

Vi opfordrer som altid til, at kælderdøre til gården holdes lukkede.

Vi håber på forståelse.

Mange hilsner fra Bryggervangens bestyrelse