Ophobning af skrald i fællesarealerne

Kære beboere,

I forbindelse med branden i gården tidligere på ugen, har vi gennemgået fællesarealerne – både i haven og i kælderen.
Især i kælderen står der i øjeblikket uretfærdigt meget skrald, affald og rod i gangene.

Vi må derfor endnu engang minde alle beboere om, at det ikke er tilladt at efterlade genstande i fællesarealerne. Dette gælder også arealet under trapperne. Alle fællesarealerne er brandveje og SKAL holdes frie. Derudover koster det foreningen penge, når vi på et tidspunkt er nødsaget til at tømme arealerne. Det koster at komme af med storskrald, og samtidig koster det i ekstra timer til vores vicevært. Denne ekstra omkostning betaler vi som forening for af vores fælles kasse. Penge, som i stedet kunne være brugt på noget andet.

Vi håber at alle beboere kan respektere dette, og hjælpe til at holde orden på vores fælles ejendom.

Venlige hilsner fra bestyrelsen

Brand i gården i nat

Kære alle,

Det her er en opsang til dem, som har smidt en varm engangsgrill i en skraldespand i gården i nat, og en påmindelse til alle andre om, hvor dårlig en idé det er.

I løbet af natten er nogle af vores beboere vågnet af, at der lugtede brændt fra gården. Dette skyldtes en skraldespand i brand i det grusbelagte område i gården. Et bestyrelsesmedlem og nogle gæve beboere ilede til, og fik slukket branden, inden brandvæsenet kom og tjekkede, at alt var ok.

Vi kan ikke understrege nok, hvor uansvarligt det er, at smide en varm engangsgrill i en skraldespand – om det er her på vores ejendom, i Fælledparken, eller et helt tredje sted. Det er IKKE ok. Det kunne have gået meget værre, hvis ikke vi havde haft nogle friske beboere, til at slukke branden.
Som I kan se af billederne herunder er træet medtaget efter nattens begivenheder, og skraldespanden selv er så godt som udslettet. Havde den ikke stået på et brandfast underlag, tør vi slet ikke tænke på, hvad der kunne være sket…

Ødelæggelser efter nattens brand

Vi sender en stor tak, til de vakse beboere, som har været med til at slukke branden, og forhindre større ødelæggelse på vores fælles ejendom.

Derudover håber vi, at dette aldrig sker igen. Skulle vi dog være så uheldige en anden gang, så vil vi bruge denne anledning til at minde om, at der er CO2-ildslukkere fordelt på ejendommen, samt vandslanger i gården.

Der kan findes CO2-ildslukkere her:
I kælderen ved nedgangen fra Bryggervangen 14
I vaskeriet indenfor døren ved Ourøgade 23
I kælderen ved nedgangen fra Ourøgade 31

Der er vandhaner i gården ved Ourøgade 27 samt Bryggervangen 16.

Venlige, men bestemte, hilsner fra bestyrelsen

Ekstraordinær generalforsamling – beslutning vedr. gårdhaveprojektet

Kære ejere,

Vi afholder netop nu den endelige ekstraordinære generalforsamling, og tager dermed en beslutning om, hvordan vores gårdhaveprojekt skal færdiggøres.

Dette foregår, som årets ordinære generalforsamling, via Newsecs værktøj til afholdelse af digitale generalforsamlinger. Alle ejere i foreningen har modtaget et link samt brugernavn og password til at logge ind i værktøjet via email fra noreply@newsec.dk – tjek evt. din spam folder, hvis du ikke kan finde den.

Selve afstemningen foregår fra onsdag d. 2. juni kl 12.00 – torsdag d. 3. juni kl 12.00. I dette tidsrum er det muligt for alle ejere at tilgå det online værktøj, og afgive deres stemme.

Herunder er materialet fra indkaldelsen vedhæftet:

Som ejer kan du oprette en fuldmagt. Her bruger du samme link, brugernavn og kodeord. Der kan så, i øverste højre hjørne oprettes en fuldmagt.
Det er også muligt at sende en fuldmagt til bestyrelsen via mail på bestyrelse@bryggervangen.com
Denne skal indeholde fulde navn på ejer, adresse og ejerlejlighedsnummer (dette er anført på din indkaldelse).

Bestyrelsen håber som altid på stor deltagelse!

Venlige hilsner fra bestyrelsen og havegruppen

Vaskeri: maskine 3 midlertidigt ude af drift

Kære bruger af fællesvaskeriet,

Maskine 3 i vaskeriet er desværre midlertidigt ude af drift. Der er bestilt service hos Miele, så forhåbentlig er den snart oppe at køre igen.

Beboere, som har booket på maskine tre i den kommende tid, skal selv ændre bookings, for at undgå at blive trukket for vask.

Vi beklager de gener det må medføre!

VH Bryggervangens bestyrelse

Åbent kontor for spørgsmål vedr. gårdhaveprojektet

Kære beboere,

Bestyrelsen og havegruppen holder åbent kontor for spørgsmål vedr. gårdhaveprojektet, inden vi går til endelig afstemning om forslaget. Vi har afsat to datoer, hvor alle ejere/beboere er velkomne til at stille spørgsmål til forslaget.

Åbent kontor vil finde sted:
søndag d. 23. maj kl. 11.00-12.00
og
onsdag d. 26. maj kl 18.00-19.00

I begge tidsrum vil repræsentanter fra bestyrelsen og havegruppen være at finde i vores fælles gårdhave (forhåbentlig er vejrguderne med os) med god afstand. Her vil det være muligt at stille opklarende spørgsmål til projektet.

Der vil i den kommende uge blive indkaldt til digital ekstraordinær generalforsamling, hvor den endelige beslutning om gårdhaveprojektet skal træffes. Denne digitale ekstraordinære generalforsamling vil finde sted på samme måde, som årets ordinære generalforsamling.

Venlige hilsner fra bestyrelsen og havegruppen

Mindre kloakarbejde på Bryggervangen samt i gården mod Sankt Kjelds Gade

Kære beboere,

Fra uge 20 starter kloakfirmaet atter op med nogle enkelte opgaver på vores ejendom. Der er tale om installation af en spulebrønd ved Bryggervangen, ud mod gaden, samt klargøring af arealet i gården omkring hjørnet ved Sankt Kjelds Gade.
I gården vil der blive fjernet beplantning og stakit, for at gøre klar til det videre gravearbejde i område, hvor det desværre er nødvendigt, at opgrave en del af hjørnet ved grillområdet/haven, for at kunne komme ned til kloakken – uden at grave i selve kælderarealet omkring varmecentralen.

Vi beklager de gener, som måtte være forbundet med det videre arbejde, samtidig med at vi er glade over, at kunne komme lidt længere i projektet.

Venlige hilsner fra Bestyrelsen

Vaskemaskine 3 er i stykker

Kære brugere af fællesvaskeriet,

Vaskemaskine nummer 3 er i stykker. Reserver derfor ikke denne, og ændr kommende vasketider. Vi har bestilt reparation, men ved desværre ikke endnu, hvornår fejlen er udbedret.

Vi beklager de gener det må medføre!

VH Bryggervangens bestyrelse

Beskæring af træer og buske i haven

Kære beboere,

Foråret er godt i gang, og vores have begynder at springe ud. Zanne har igen i år passet og plejet haven, så den fremstår fra sin fineste side, og den er næsten klargjort til sommeren, som snart står for skud. 

Der er dog nogle træer, som er blevet så høje og vokset fra os, at det kræver en professionel hånd og maskiner. Derfor kommer der onsdag d. 28. april 2021 et firma, som beskærer træerne i vores gård – arbejdet sker i samarbejde med Zanne

Desværre kommer det til at gå lidt hård udover vores japanske kirsebærtræ, som vi er nødsaget til at beskære skævt. Grunden er, at vi samtidig vil gøre klar til næste etape af kloakprojektet i gården ved hjørnet af Ourøgade og Sankt Kjelds Gade. Her er vi udfordret på, at der er kælder under fliserne, som går næsten helt hen til kirsebærtræet. Det betyder, at for at maskinerne kan komme til at grave det rigtige sted, er de nødsaget til at komme meget tæt på det japanske kirsebærtræ, hvorfor vi allerede nu i forbindelse med beskæring af resten af haven og med professionel udførelse, gør klar til denne del af kloakprojektet.

Det er både vi i bestyrelsen og Zanne meget kede af, men af flere mulige løsninger, er vi kommet frem til, at denne løsning er den, som gør mindst indhug og med færrest konsekvenser (også økonomiske).

Som det fremgik af formandens beretning på den nylig afholdte digitale generalforsamling, takker bestyrelsen Zanne mange gange for det store frivillige arbejde, som hun med flid og kærlighed bag gør i vores fælles have. Og det sidste år til halvandet med kloakarbejder, har ikke gjort vilkårene bedre. 

Desværre gør corona-restriktionerne, at vi ikke har kunnet afholde årets ordinære generalforsamling med fysisk fremmøde – og som vanligt i haven. Det havde vi i bestyrelsen ellers set frem til, men håber, at vi til næste år atter må mødes i samlet flok i haven – gerne med lidt til ganen og en fysisk snak om væres fælles ejendom.
Normalt vil bestyrelsen overrække en lille opmærksomhed til Zanne i forbindelse med generalforsamlingen, og der vil være applaus fra de fremmødte. Gaven skal vi nok sikre kommer frem, men vi håber I alle ved næste lejlighed, hvor vi atter kan mødes til fælles arrangement i haven, vil være med til at takke Zanne for arbejdet i haven.

De bedste hilsner – og med ønsket om snarligt gensyn i haven,
Bestyrelsen

Åbent havekontor: svar på opklarende spørgsmål

Kære beboere,

Havegruppen har nu afholdt åbent havekontor af to omgange. Her har det, som tidligere meldt ud, været muligt for beboere at stille spørgsmål til materialet, forud for afstemningen på den kommende generalforsamling.
Til de to tidspunkter for åbent havekontor, dukkede ingen beboere op. Dette ser havegruppen som et tegn på, at materialet umiddelbart har været forståeligt og brugbart.

Til gengæld har vi i bestyrelsen modtaget et par henvendelser, som vi ønsker at besvare for alle.

Afstemning og beslutning:
Først og fremmest vil vi gerne igen gøre opmærksom på, at denne afstemning IKKE er den endelige om gårdhaveprojektet. Denne førstkommende afstemning går udelukkende på, at få vished for, at ejerne i foreningen finder det muligt, at træffe en beslutning vedr. gårdhaveprojektet via en digital afstemning. Der vil dermed, på et senere tidspunkt (hurtigst muligt), være en ny digital afstemning, hvor den endelige beslutning om projekt og finansiering træffes – såfremt der bliver stemt FOR forslaget ved denne førstkommende generalforsamling.
Forandringer i haven:
Nogle beboere har udtrykt en forvirring over de to havetegninger, som ses i projektforslaget fra rådgivende ingeniører, PJP (se det omtalte projektforslag fra PJP herunder). Hertil vil bestyrelsen gerne præcisere: Beboere har, i de tidligere afholdte workshops, udtrykt en forkærlighed for vores grønne areal i haven, og især den store græsplæne. Det er derfor besluttet, at denne bevares, og ligeledes de omkringliggende buske og træer i den del af haven. Den store forandring i både forslag A og B, i forhold til vores nuværende have, går således på det store skralde- og grusområde ved porten. Forskellen mellem de to forslag er kort og godt om der skal rives gamle skure ned og bygges nye samt opgraderes til nyt rekreativt overdækket udeområde med grovkøkken og toilet (A) eller blot rives skure ned så foreningen selv, på et senere tidspunkt, skal etablere nye skure (B). For model A vil man desuden i forbindelse med projektet gennemgå havens beplantning, og se om der behov for eventuelt at udskifte enkelte beplantninger.
Finansiering:
Når projektet er afsluttet, og vores fælles gårdhave står skarpere end nogen anden have i byen, optager foreningen et fælleslån. Den enkelte ejer vil her få mulighed for, indenfor en rimelig tidsfrist, at indfri deres del – altså betale pågældende andel kontant. Gør man ikke det inden tidsfristen, deltager man automatisk i fælleslånet. Det er ikke muligt, at betale en andel kontant og indgå i fælleslån med resterende beløb. Til gengæld kan fælleslånet til hver en tid indfries fuldt, mod gebyr. Fælleslånet vil have en løbetid på 20 år.
For dem, der ønsker at betale deres andel kontant, vil betalingen først skulle falde umiddelbart ved projektets afslutning.

Slutteligt vil vi gerne love, at der inden en endelig afstemning og beslutning igen vil blive afholdt minimum to gange åbent havekontor, hvor alle er velkomne til at stille de spørgsmål, der måtte være dukket op i mellemtiden. Alle er som altid også velkomne til at henvende sig til bestyrelsen på bestyrelse@bryggervangen.com eller havegruppen på have@bryggervangen.com

Venlige havehilsner fra bestyrelsen og havegruppen