Åbning for beboerinput til nye forslag til renovering af gården

Kære beboere,

Som tidligere udmeldt, er bestyrelsen i dialog med rådgivende ingeniørfirma omkring det videre forløb med gården og haven. Sammen med havegruppen har bestyrelsen samlet al feedback fra sidste års generalforsamling samt tidligere afholdte workshops, og leveret dette materiale til vores samarbejdspartner Peter Jahn & Partnere (PJP). På baggrund af det leverede materiale, er PJP i færd med at udarbejde reviderede forslag til gårdprojektet, herunder renovering af gården og kloakken.

Det er besluttet, at der til kommende afstemning fremstilles 3 forslag til renovering af den del som vedrører kloak og rør, samt 3 forslag til istandsættelse af haven, herunder skure, fællesarealer og belægning i gården. To af forslagene til haven vil minde meget om hinanden; her er forskellen mest et spørgsmål om form og udtryk, mens det tredje forslag er et reduceret forslag til renovering af havefaciliteterne.

Vi har nu modtaget de første tegninger fra PJP for de to førstnævnte forslag, som vedrører haven – altså med indtegning af nye skur- og havefaciliteter. Tegningerne er vedhæftet dette opslag, og kan også ses på papir, hængt op på væggene i vaskeriet og på døren til bestyrelseslokalet ved kælderen til Ourøgade 33.
Se tegninger her: Forslag A og Forslag B

Vi inviterer hermed alle ejere til at tage et kig på forslagene og melde tilbage til havegruppen, hvis der er spørgsmål eller nye input til planerne, sådan at forslagene er bedst forberedt til generalforsamling. Spørgsmål og input sendes til have@bryggervangen.com.
Der er deadline for tilbagemeldinger søndag d. 15. marts 2020. Input modtages også gerne i bestyrelsens postkasse ved Ourøgade 33.

Der afholdes ikke en decideret workshop, da vi efter de to workshops afholdt sidste år, foruden feedback fra generalforsamling, mener at forslagene rimeligt afspejler foreningens tidligere ønsker til gården. I stedet vil det være muligt at møde op mandag d. 2. marts 2020 i tidsrummet fra kl. 18 til kl 20, på Ejendomskontoret (Ourøgade 33, kælderen), hvor repræsentanter fra havegruppen og bestyrelsen vil være til stede for at svare på eventuelle spørgsmål. Alle beboere er velkomne til at komme og høre mere om projektet, og alle ejere er velkomne til at komme med input.

Husk at det er nu, vi arbejder med de sidste input til oplæggene for gården og haven, som vil blive fremlagt til afstemning på generalforsamling.

Venlig hilsen fra Bestyrelsen

Generalforsamling 2020 – 28. april

Kære beboere,

 

Vi har nu fastsat datoen for årets generalforsamling.
Denne vil blive afholdt tirsdag d. 28. april.

Formel invitation med nærmere information om tid, sted og program vil blive sendt ud til alle når vi kommer tættere på, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Ønsker du at stille et forslag til behandling på generalforsamlingen?
Alle forslag er velkomne, såfremt de (ifølge foreningens vedtægter) er indsendt til bestyrelsen ikke senere end 8 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til: bestyrelse@bryggervangen.com

Vi ser frem til årets generalforsamling og håber på stort fremmøde!

 

Venlig hilsen fra Bestyrelsen

Efterlysning: hvem benytter kælderrum nummer 10?

Kære beboere,

 

Hvis du benytter dig af kælderrum nummer 10 skal vi bede dig enten tømme kælderrummet omgående, eller henvende dig til bestyrelsen.

Har du ikke tømt rummet eller henvendt dig inden 8 hverdage (senest 11. februar), vil rummet blive tømt og de opbevarede genstande bortskaffet.

Der er tilsynelandende sket en misforståelse, da den rette bruger af rummet har henvendt sig, og ikke kan komme ind i det nu aflåste rum.

 

Venlig hilsen Bestyrelse.

Opdatering på kloakarbejde omkring Bryggervangen og Ourøgade

Kære beboere,

Kloakarbejdet i forbindelse med påbud omkring rotter i kælderen ved Bryggervangen samt i gården, er nu inde i den afsluttende fase.

Som tidligere meldt ud, har denne del af kælderen været fri for rotter siden ultimo november. Desværre har vi ikke kunnet frigive kælderen til fri afbenyttelse før alle kloakarbejder i og omkring kælderen er færdig.
Det betyder i praksis, at vi ikke kan lukke gulvet i kælderen (ned til de nye rør), før al udendørs arbejde, som relaterer til de indvendige rør, er udført. 

Bestyrelsen har fulgt arbejdet i gården tæt, også de udfordringer som er dukket op i takt med, at der er gravet ned til de defekte rør. Bestyrelsen har løbende taget beslutninger om, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at ’nød-reparere’ eller udføre arbejdet på en sådan måde, at vi undgår at skulle grave i den ende af gården, når et større rør-/kloakarbejde skal iværksættes. Efter at omfanget af skader, og hyppigheden af rotteforekomster har været stigende, har vi valgt, at få ordnet hele den ende af gården, så det skulle kunne undgås at grave der igen.
Der er ligeledes ved at blive gjort klar til et evt. omfangsdræn. 

Pt kan arbejdet desværre ikke udføres så hurtigt eller med den hastighed, som vi havde kunnet ønske os. Dette er hovedsageligt på grund af vejrforholdene. Alle gør alt hvad de kan, for at arbejdet kan blive færdig hurtigst muligt. Vi håber på, at det vil være inden for 3-4 uger.

Desuden har enkelte beboere desværre ikke respekteret de lukkede skakter, hvilket har forårsaget forsinkelse i form af rengøring og oprydning.

Den gode nyhed er, at der er lavet en aftale om, at ejendomsservicen kan få lov til at tømme skakterne i dette område.
Det betyder, at vi med øjeblikkelig virkning kan åbne for skakterne fra Bryggervangen 16 til Ourøgade 21 (øvrige aflukkede skakter, må stadig ikke benyttes).
Kælderen vil desværre stadig være aflukket for øvrig færden i dette område.
Er der behov for at hente noget i et kælderrum i dette område, er man velkommen til at tage fat i kloakfirmaet, som typisk er på pladsen, mandag til fredag fra kl 7 til 15.

Desværre er vi midlertidigt nødsaget til, at nedlægge containerområdet i den del af gården ved Bryggervangen (det lille containerområde). Dette skyldes, at gravearbejdet tager en del plads, og det er svært at få tømt containerne, og vi ønsker ingen unødig færdsel i det område, hvor der arbejdes med store maskiner. 
Vi beder alle beboere om at respektere dette, så arbejdet i gården kan fortsætte smidigt.

Vi beklager endnu engang de gener, der måtte være i forbindelse med dette. Vi håber, snart at kunne sige, at denne ende af gården nu lever op det ønskede i forbindelse med både påbud og den fremtidige gård.

Venlig hilsen fra Bestyrelsen

Midlertidigt lukket for vandet d. 16/1

Kære beboere,

Grundet service af vores varmtvandsbeholdere, vil der være lukket for vandet torsdag den
16. januar fra kl. 10:00 til forventelig kl. 15:00.

Der kan muligvis være perioder i ovennævnte tidspunkt, hvor der vil være mulighed for at bruge koldt vand, men vi kan desværre ikke oplyse nøjagtigt tidspunkt, da det vil afhænge af servicen.

Vi beklager de gener, som det måtte medbringe.

Venlig hilsen bestyrelsen

Opdatering på gårdhaveprojektet

Kære beboere,

Da julen nu nærmer sig, må det være på høje tid med en opdatering på gårdhaveprojektet.

Ved generalforsamlingen i april 2019 blev det klart at de fleste beboere ønskede fokus på en grundig renovering af  kloakken, efterfulgt af en renovering af det mest nødvendige i gården. 

Siden da har problemerne med kloakken fyldt en del i bestyrelsens arbejde – både ved bekæmpelse af rotter og ved at arbejde på at få den kommende udbedring af kloakken dækket af forsikringen.
Der pågår lige nu en mindre kloakrenovering i kælderen ved Bryggervangen pga. rotteproblemerne. Med hensyn til forsikringssagen kan vi oplyse at den ikke er lukket endnu, men at det ikke vil være muligt at få dækket det hele, da vores kloak i forvejen er gammel.

For at komme videre i arbejdet, har bestyrelsen indgået kontrakt med Newsec omkring byggesagsadministration samt med en rådgivende ingeniør, med det formål at udarbejde forslag til en ekstraordinær generalforsamling. En rådgivende ingeniør viste sig at være nødvendigt på grund af kompleksiteten af opgaven med både kloak og gårdhave.  

For nuværende er planen at den rådgivende ingeniør udarbejder forslag baseret på de input vi har givet omkring renovering af kloak (baseret på TV-inspektionen og rapport for kloakken) samt gårdhave (primært el og skure). Disse input er både fra de tidligere workshops og fra landskabsarkitektens tegninger, samt tilbagemeldinger fra sidste års generalforsamling.
Det er planen at havegruppen sammen med bestyrelsen gennemgår projektforslagene og derefter indkalder alle til en ekstraordinær generalforsamling, pt. planlagt til foråret 2020. 
Så snart vi har noget mere til jer, vil vi lægge det op på hjemmesiden til information. 

Havegruppen og bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul!

Opdatering på kælderarbejde

Kære beboere,

Nu er der efterhånden gået godt en måned med projektet om at eliminere rotter under Bryggervangen.

Kloakmesteren melder, at der er fjernet en del rotter – dog ønsker Københavns Kommune at opretholder fælderne. Samtidig oplyser kloakmesteren, at alle defekte rør nu er reparerede, men at udgravningen omkring rørene først kan tildækkes, og dermed reetablere gulvet, når den udvendige del er afsluttet.

Bestyrelsen havde håbet på adgang til kælderen inden jul, men vi er af Københavns Kommune og kloakmester blevet anbefalet først at åbne for kælderen, når det udvendige arbejde er afsluttet.

Den sidste oplysning vi har fået er at det vil ske i anden halvdel af januar.

Bestyrelsen er opmærksom på at en del beboere gerne vil ned og afhente enkelte egendele og vi vil forsøge at imødekomme det, hvis I henvender jer direkte til bestyrelse og vicevært på mail. Husk at skrive, hvilket kælderrum det drejer sig om.

Vi gør igen opmærksom på, at der har været rotter i kælderen, og det kan have sat sine spor (ekskrementer), hvorfor vi endnu engang opfordrer til at alle ejendele rengøres/desinficeres før de tages i brug.

Vi beklager de gener dette medføre og beder om tålmodighed i juletiden.

Julehilsner fra Bestyrelsen

Skraldeskakter lukkes i Ourøgade 23-25

Kære beboere,

Der er desværre observeret spor af rotte(r) i det indendørs kælderareal ved Ourøgade 23-25.

Vi er af kommunen blevet bedt om i første omgang, at lukke for skraldeskakterne i dette område.
Dette vil ske fra mandag d. 16. december 2019.

Indtil yderligere information foreligger, er det dog stadig tilladt at benytte kælderen, men det vil ikke være muligt at benytte skakterne i dette område, hvorfor vi henviser til at skrald afleveres i containerne i gården.

Bemærk venligst at kælderen og skakterne ved Bryggervangen fortsat er lukket.
Husk ligeledes, at låget på containerne skal kunne lukkes helt for ikke yderligere at tiltrække rotter og andet utøj.

Vi beklager de gener, som problemet måtte give, men håber på at alle respekterer de restriktioner, som skadedyrsbekæmperne har bebudet.
Desværre vides det på nuværende tidspunkt ikke, om det på sigt kan være nødvendigt at lukke periodisk for denne del af kælderen. Det vil kunne ske med kort varsel, og vi henstiller generelt til at man sørger for, ikke at have vigtige ejendele i kælderen.

Da der er observeret rotter i kælderen, minder bestyrelsen om at desinficere alle ejendele fra kælderrum, inden de tages i brug eller bringes op i lejlighederne.

Vi vil løbende orientere via hjemmesiden www.bryggervangen.com, når der sker opdateringer i sagen.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Hovedrengøring af trappeopgange

Kære beboere,

I starten af december påbegyndes hovedrengøring af trappeopgangene.

Vi begynder med Sankt Kjelds Gade, derefter Ourøgade og til slut Bryggervangen. Der tages cirka en opgang om ugen og firmaet, som udfører opgaven, vil sørge for at sætte seddel op med præcis dato for rengøringen i de enkelte opgange.

Der henstilles til, at måtter og fodtøj m.v. fjernes fra opgangen i den respektive periode. Skulle der stadig stå ting i trappeopgangen, vil firmaet muligvis fjerne det og stille det i bunden af trappeopgangen.

Venlig hilsen Bryggervangens bestyrelse