OBS: tørretumbler midlertidigt ude af drift

Kære bruger af vaskeriet,

Etape 2 af kloakprojektet er godt i gang, og der graves bla. i kælderen og ved vaskeriet.

I forbindelse med dette, er vi nødsaget til at rykke tørretumbleren i vaskeriet et stykke tid. 

Miele er ved at undersøge, om vi kan have en midlertidig tilslutning af tørretumbleren mens den er flyttet og gravearbejdet i vaskeriet står på. Dette vender vi tilbage med yderligere information omkring.

Fra tirsdag d. 28.04.2020 gælder det desværre i første omgang, at tørretumbleren ikke kan benyttes.

Vi beklager, men håber at kan melde mere ud snarest.

Vaskemaskinerne kan fortsat benyttes.

Venlige hilsner fra Bestyrelsen

OBS: vaskeriet midlertidigt lukket

Kære bruger af vaskeriet,

Som tidligere beskrevet er Etape 2 af kloakkens renovering nu påbegyndt.

I forbindelse med dette, vil vaskeriet midlertidigt være
lukket for brug fredag d. 24/4 indtil kl 15.30.

Alle med reservationer i tidsrummet bedes afbestille tiderne,
da maskinerne ikke vil være til rådighed.

Vi beklager og håber på forståelse.

Venlige hilsner fra Bestyrelsen

OBS: støj- og støvgener i vaskeriet

Kære bruger af vaskeriet,

Fra mandag d. 20. april påbegyndes ophugning af gulvareal i vaskeriet i forbindelse med renovering af kloak i Etape 2.
Dette vil give ekstraordinære støv- og støjgener.

Undgå eller revurder derfor venligst tørring/ophængning af tøj, specielt i dagtimerne, i vaskeriet.

Vi beklager og håber på forståelse.

Venlige hilsner fra bestyrelsen

Udskudt: ordinær generalforsamling

Kære beboere,

Mange af jer har nok allerede gættet det. Vi bliver nødt til at udskyde E/F Bryggervangens årlige ordinære generalforsamling grundet COVID-19.

Årets ordinære generalforsamling var planlagt til afholdelse d. 28. april. Bestyrelsen ved desværre endnu ikke, hvornår den ordinære generalforsamling kan afholdes. Dette afhænger af regeringens og myndighedernes ophævelse af restriktioner.

Vi arbejder løbende på at klargøre materiale til den ordinære generalforsamling, således at vi hurtigt kan indkalde og afholde den når det er muligt.

Venlige hilsner fra Bestyrelsen

Renovering af kloak og rør – Etape 2

Kære beboere,

Efter vi nu er ved at være i mål med ’Etape 1’ med renovering af rør og kloak, både ude og inde, i afsnittet ved Bryggervangen og ned til før vaskeriet ved Ourøgade 21, er det tid til at påbegynde næste etape.

Bestyrelsen har på baggrund af det entydige mandat fra den ekstraordinære generalforsamling besluttet, at igangsætte den del af kloakarbejdet som vi kalder Etape 2.

I Etape 2 for kloakarbejdet indgår både ud- og indvendige rør og kloak for hhv. vaskeri samt arealet fra Ourøgade 23-27.

Dette betyder helt konkret, at kloakfirmaet kort efter påsken vil fortsætte med at grave videre ned ad langsiden i gården ved Ourøgade, forbi vaskeriet og ned til kældernedgangen ved Ourøgade 27. Kloakfirmaet har meddelt bestyrelsen, at de overholder COVID-19 retningslinjerne for arbejder fra Dansk Byggeri.

Kloakfirmaet har oplyst, at der er brug for adgang til foreløbig to kælderrum i det afsnit af kælderen, som bliver berørt ved arbejdet i Etape 2. Bestyrelsen kontakter ejerne af de to rum direkte, for at finde en løsning, mens arbejdet står på. Hvis det senere viser sig nødvendigt med adgang til yderligere kælderrum, vil bestyrelsen kontakte ejere direkte, og hvis det ikke lykkes, da evt. via opslag på hjemmesiden.

Yderligere har kloakfirmaet oplyst, at såvel kælderarealet og vaskeriet forventes at kunne forblive åbne og tilgængelige mens arbejdet står på, men håber på gensidig hensyntagen, når man benytter de berørte arealer. Der vil være også være ophugning af beton og forskelligt gravearbejde inde i kælderen, hvorfor alle beboere med kælderrum i det berørte areal, selv skal sikre afdækning eller omplacering af genstande i kælderrummet.

Ligeledes gælder det for fællesvaskeriet, at vi vil gøre alt for, at der ikke behøves at være lukket i perioden, hvor arbejdet står på. Det må forventes, at der foregår arbejde i vaskeriet, som kan både være støvende og til tider inddrage en del af arealet i vaskeriet. Derfor henstiller vi til, at begrænse tørrepladsen, og hvis man ønsker at sikre sig mod eks. støvgener fra arbejdet, så bør man tørre tøjet i egen lejlighed.

Det vil også være sandsynligt, at dørene til vaskeriet i tidsrummet, hvor arbejdet står på, vil stå åbne.

Kloakarbejdet såvel ude som inde, vil hovedsageligt stå på i hverdage fra kl. 7 til kl. 15:30. Bestyrelsen henstiller til at man specielt i dette tidsrum begrænser gennemgang af arealet, hvor der arbejdes, men også i øvrigt af hensyntagen for minimering af at træde mere snavs og skidt rundt i arealet, end højst nødvendigt.
Dette vil være til stor hjælp for både ejendomsservice og kloakfirmaet.

Det er ydermere aftalt med kloakfirmaet, at så længe regeringens retningslinjer om at så mange af os som muligt arbejder hjemme, er gældende, vil kloakfirmaet først påbegynde arbejdet med larmende maskiner kl. 7:30, da man starter med rengøring iht. COVID-19 retningslinjer fra Dansk Byggeri.

Bestyrelsen har endnu ingen tidshorisont for, hvornår arbejdet med Etape 2 kan forventes færdigt, men vi håber at det i Etape 2 ikke har så mange gener for beboerne, da vi forsøger at holde såvel vaskeri, kælder og skakter åbne, mens arbejdet står på. Bestyrelsen vil løbende melde ud her på hjemmesiden, når der måtte ske nyt omkring arbejdet for Etape 2.

Vi håber på gensidig hensyntagen undervejs, og glæder os meget over, at vi selv i en tid som denne med coronavirus, også kan have fokus på de store projekter på vores fælles ejendom.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Afgørelse fra ekstraordinær generalforsamling

Kære beboere,

Som I ved afholdtes der ekstraordinær generalforsamling i onsdags d. 1. april i foreningens gård.

På dagsordenen var bestyrelsens forslag til afstemning om bestyrelsesmandat til at fortsætte rør- og kloakudbedringer indtil projektafstemning ved senere general- eller ekstraordinær generalforsamling.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget med 276 ud af 692 fordelingstal.

Bestyrelsen takker for den store opbakning via fuldmagter inkl. stemmer i denne svære krise-tid.

Mere information om den videre proces vil komme, efterhånden som vi får afsluttet nuværende fase af kloakken, og bevæger os ind imod den næste.

Venlige hilsner fra bestyrelse

Reminder: ekstraordinær generalforsamling og stemmeafgivelse

Kære beboere,

Bestyrelsen vil gerne minde alle om den ekstraordinære generalforsamling, som finder sted onsdag d. 1. april kl 19.00 i foreningens gård.

I tråd med myndighedernes restriktioner, opfordrer vi endnu engang til, at man kun møder op, hvis man finder det absolut nødvendigt, og i stedet benytter muligheden for at afgive sin stemme via fuldmagten.

For at afgive din stemme, kan du benytte fuldmagten, som alle ejere har fået tilsendt (enten på mail eller med fysisk post). Du kan sende din udfyldte fuldmagt til bestyrelsen enten på mail (bestyrelse@bryggervangen.com) eller ved at aflevere den i den sorte postkasse i gården ved kælderen til Ourøgade 33. Har du ikke mulighed for at printe din fuldmagt, kan du sende en mail til bestyrelsen, indeholdende dit fulde navn, ejerlejlighedsnummer og hvad du ønsker at stemme.

Har du spørgsmål du ønsker afklaret inden du udfylder din fuldmagt, er du som altid velkommen til at kontakte bestyrelsen på bestyrelse@bryggervangen.com.

Venlige hilsner fra bestyrelsen

Genåbning af kælderen under Bryggervangen

Kære beboere,

Vi glæder os over at kunne meddele, at kælderen under Bryggervangen og Ourøgade nu igen er åben!

Kælderen blev først lukket ned på grund af omfattende tilstedeværelse af rotter, og fortsatte med at være lukket som led i den renovering, som er blevet udført. Rotter udgør en potentiel smitterisiko for diverse sygdomme, og da der var flere rotter til stede i kælderen i flere uger, er udgangspunktet, at rotterne kan have været overalt. Derfor følger her nogle punkter omkring rengøring fra Miljøstyrelsens anbefalinger (se https://mst.dk/media/118283/rotte_smitterisiko_a4.pdf

  • Indtørret urin, som ikke er synligt, ikke udgør nogen smitterisiko, men rotternes faste efterladenskaber kan godt, selvom de er indtørret. Da rotterne ikke har været til stede i kælderen siden slutningen af efteråret, behøves man altså ikke bekymre sig om den usynlige urin. 
  • Ekskrementer kan fejes eller støvsuges op, eller fjernes med hænderne ved brug af gummihandsker. 
  • Et åndedrætsværn (hvis de altså er til at opstøve i disse dage) kan benyttes, hvis man skal rode rundt i sager, hvor der kan ligge støv blandet med ekskrement. 
  • Faste og hårde overflader såsom borde, cykler og værktøj kan tørres af med sæbe eller desinfektion, mens poser med eksempelvis tekstil eller andet, hvor rotterne rigtig kan have hygget sig, anbefales at smides ud. 
  • Snavs og brune mærkninger vaskes med almindelig sæbe eller desinfektion.

Vi anbefaler alle beboere at give deres kælderrum en ordentlig omgang rengøring med sæbe og desinfektionsmiddel, eksempelvis rodalon. Fælles gangarealer mv. er allerede blevet rengjort. Det vurderes af skadedyrsfolk og kloakarbejdere, at smitterisikoen fra efterårets rottebesøg nu vil være meget lav.

Hvis ens rum er meget medtaget, eller man af andre årsager ikke vil forestå rengøringen selv, kan man skrive til info@recovernordic.dk, og arrangere professionel rengøring. Dette foregår for beboer/ejers egen regning. Undersøg om din indboforsikring kan hjælpe hermed. Foreningen har ingen forsikring der dækker rengøring efter skadedyr – kun udryddelsen af dem, og da kælderrummene er til ejers eget brug, gælder ejers egen indboforsikring for inventar. 

Omend kælderen nu igen står til fri benyttelse, opfordrer bestyrelsen til, at færdsel i hjørnet af gården hvor Bryggervangen og Ourøgade mødes, mindskes mest muligt da der stadig står maskiner og arbejdet udenfor snart genoptages. Det betyder, at hvis du har brug for at skulle ud i gården, benyt venligst porten eller en af gennemgangene i den anden ende af kælderen v. Ourøgade. Lige sådan gerne gå udenom, hvis du skal ind i den ende af bygningen fra gården.
Husk derfor fortsat at bruge det store renovationsområde ved Sankt Kjelds Gade mest muligt. 

Arbejdet fra kloakfirmaet med at færdiggøre det udvendige areal ved Bryggervangen/Ourøgade genoptages mandag i uge 14. Bestyrelsen har aftalt med kloakfirmaet, at frem til påske vil maskiner og andet støjende arbejde først påbegyndes fra kl. 8:00. 

Efter den ekstraordinære generalforsamling har fundet sted 1. april melder Bestyrelsen ud omkring det videre forløb for kloakarbejdet.

Tak til alle beboere for forståelse.

Venlige hilsner fra Bestyrelsen

Vigtig info vedr. ekstraordinær generalforsamling

Kære beboere,

Af respekt for regeringens seneste udmelding om restriktioner i forhold til Covid-19 har bestyrelsen følgende at bemærke i forbindelse med afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling d. 1. april:

Den ekstraordinære generalforsamling flyttes til foreningens gård og afholdes dermed ikke i vaskeriet, som tidligere meldt ud. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes stadig d. 1. april kl 19.00.

Da der er indkaldt til den ekstraordinære generalforsamling inden regeringen udsendte restriktioner for vores færden, er den ekstraordinære generalforsamling gyldigt varslet.

Der opfordres til at så mange som muligt benytter sig af muligheden for at stemme ved brug af den fuldmagt, som fulgte med indkaldelsen. Såfremt du har spørgsmål, du ønsker afklaret inden brug af fuldmagten, kan du skrive en mail til bestyrelsen, som sidder klar med svar.

Hvis du ikke har mulighed for at printe fuldmagten, er det også tilladt at sende en mail til bestyrelse@bryggervangen.com, hvor du oplyser dit fulde navn og ejerlejlighedsnr., samt hvad du ønsker at stemme.

Mød kun op til den ekstraordinære generalforsamling, hvis du finder det absolut nødvendigt. Hvis du gør, så respektér venligst de aktuelle henstillinger om at holde afstand og brug så kort tid sammen med andre som muligt.

Der henstilles til ovenstående fremgangsmåde for at sikre vores alles sundhed, men samtidig med ønsket om, at alle kan blive hørt og har mulighed for at få svar på eventuelle spørgsmål. Såfremt der måtte være indsigelse mod ovenstående fremgangsmåde bedes dette meddelt bestyrelsen senest den 31. marts 2020 kl. 12.00.

Det kan desuden nævnes, at kloakmesteren har meddelt, at han er opdateret på og følger Dansk Byggeris vejledning i forhold til håndtering af arbejde i forbindelse med Covid-19.

Bestyrelsen har allerede modtaget mange fuldmagter, tak for det. Fuldmagter eller stemmeafgivelse kan ske via mail og sendes til bestyrelse@bryggervangen.com eller afleveres i den sorte postkasse i gården ved kælderen til Ourøgade 33.

Mange venlige hilsner fra Bryggervangens bestyrelse

Brug af fælles vaskeri

Kære beboere,

Bestyrelsen bemærker, at der står flere tørrestativer med navn på i vaskekælderen. 

Vaskekælderen er som udgangspunkt et fælles vaskeri, som er til rådighed for alle, som er medlem af vaskeriet. Derfor kan et tørrestativ bruges af alle, uanset om det har navn på eller ej.

Bestyrelsen er ligeledes opmærksom på rapporteringerne på tavlen om manglende genstande. Vi opfordrer til, at man sikrer sig at lukke dørene til vaskeriet efter sig, at tjekke, at man kun har fået egne ejendele med sig og til at holde den gode tone på tavlen. 

Venlige hilsner fra Bestyrelsen