Ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 19/9-2013

En venlig reminder om at vi på torsdag har endnu en forsamling for at tage stilling til, om vi skal deltage i Klimakvarterets LAR-projekt. For at give et så fuldestgørende svar som muligt til Klimakvarteret, skal vi ved afstemningen være repræsenteret med 2/3 fordelingstal. Vi vil derfor gerne opfordre til, at hvis man ikke kan møde op ved afstemningen, at man da istedet sikre at få lavet en fuldmagt.