Endelig afslutning på tagprojekt

Kære beboere

Vi har nu modtaget en afsluttende status på projektet vedrørende fugt i tagkonstruktionen fra vores rådgivere.

Vi har fået at vide fra vores rådgivende partner, at der nu kun mangler malerarbejde i få lejligheder, hvorefter projektet og arbejdet kan anses som endeligt afsluttet.

Hvis du som beboer eller ejer tidligere har henvendt dig, og af uvisse årsager endnu ikke fået udbedret din skade med relation til projektet, beder vi dig henvende dig til bestyrelsen på bestyrelse@bryggervangen.com senest mandag d. 13. maj. Herefter vil bestyrelsen sikre, at alle arbejder med relevans for projektet kan blive afsluttet.

Tørre hilsner fra bestyrelsen