Forsøgsopstillinger i forbindelse med LAR-projektet

Kære beboere i Skt. Kjeldsgadekarréen

Nu er der etableret forsøg i jeres gård. Desværre har det ikke været muligt at lægge noget forsøg i leje-ejendommens gård. Det er meget ærgerligt.

Forsøget VANDREMØBLERNE udgøres af 15 baljer med spiselige planter, 10 stole og 2 borde. Baljerne står på hjul og møblerne er meget lette. D.v.s. hele forsøget kan flyttes rundt. Lige nu står vandremøblerne i andelsboligforeningen og i ejerforeningen. Vi håber at vandremøblerne på et tidspunkt kan vandre ind i leje-ejendommens gård. I mellemtiden må møblerne gerne vandre omkring i de andre to gårde og vi vil bede jer to foreninger om at holde porten mellem jer åben imens forsøget varer.

Forsøget AKVÆDUKTEN udgøres af et bakkelandskab med bakker og regnbed og en stålkonstruktion der leder vand fra et tagnedløb over en kældernedgang og hen til regnbedet. Ståkonstruktionen kommer i august men allerede nu har vi lavet bakkelandskab og plantet. Der vil blive etableret en midlertidig løsning for at få vand fra taget hen til regnbedet. AKVÆDUKTEN er placeret i ejerforeningens gård.

I august vil alle beboere blive inviteret til en indvielse af forsøgene. Vi vender tilbage om dette.

Med venlig hilsen

Rådgivergruppen