Generalforsamling 2013

For god ordens skyld informere Bestyrelsen hermed om, at Ejerforeningens årlige Generalforsamling bliver d. 18. april kl. 18.00.

Forslag til generalforsamlingen skal være vores administrator Dansk Financia i hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Traditionen tro bliver generalforsamlingen afholdt i et telt i haven, hvor vi samtidig vil sørge for lidt at drikke og efterfølgende en pølse på grillen.

NB – medbring varmt tøj

Vel mødt!

Bestyrelsen