Generalforsamling 2020

Kære beboere,

Vi har nu fastsat en dato for årets generalforsamling.

Generalforsamling 2020 vil blive afholdt onsdag d. 2. september kl 18.00.
Dette er dog betinget af COVID-19 restriktioner.

Formel indkaldelse, sted og agenda følger, når vi kommer tættere på.

Forslag fra beboerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 hverdage før generalforsamlingen. Disse kan sendes til bestyrelsen på bestyrelse@bryggervangen.com.

Sommerhilsner fra bestyrelsen