Generalforsamling 2021

Kære beboere,

Vi har nu fastsat datoen for den ordinære generalforsamling 2021. Vi vil afholde generalforsamling tirsdag d. 20. april.
Vi ved af gode grunde endnu ikke, om vi kan afholde generalforsamlingen med fysisk fremmøde, hvorfor vi også ser på alternativt at afholde en digital generalforsamling. Vi melder mere ud om dette, når vi kender den endelige plan.

Udover den ordinære generalforsamling, ser vi på mulighederne for at mødes fysisk til en ekstraordinær generalforsamling vedrørende vores fælles haveprojekt. Også her, afventer vi udviklingen.
Lige nu er vi nødsaget til at holde pause i kloakrenoveringen. Vi har ikke mulighed for at fortsætte før vi kan afholde en afstemning for at få finansieringen på plads.
Vi beklager de gener, det eventuelt må medføre.

Venlige hilsner fra bestyrelsen