GENSTANDE I KÆLDEREN v. Ourøgade Nr. 29, 31 & 33

Igen har vi problemer med, at der opbevares genstande – herunder møbler og deslige  – i mellemgangen i kælderen.

Tingene har stået der i flere uger. Vi har i Bestyrelsen håbet på, at der ville være en ærlig ejermand, som uden opfordring ville sørge for, at tingene blev fjernet.

Der er gentagnede gange tidligere gjort opmærksom på, at det på ingen måde er tilladt at opbevare ting i mellemgangene.

Igen igen beder vi om at møblerne bliver fjernet hurtigst muligt – og senest torsdag d. 5. Januar inden kl. 12.  Hvis dette ikke sker, ser vi os desværre nødsaget til at bede et eksternt firma om at varetage opgaven, hvilket igen vil gå ud over vores fælles omkostninger !!

PS der er storskrald d. 6. Januar om morgenen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

E/F BRYGGERVANGEN