Kælderen i fokus

Til ALLE beboere.

Efter en turbulent tid med såvel skybrud og mange håndværkere samt skidt og snavs i kælderen, er det nu ved at være tid til at få glans over vores ejendom igen. Derfor oplyser vi allerede nu om, at der i perioder frem til Generalforsamlingen vil være 2 malere i kælderen, som forestår arbejdet med at male væggene samt ordne gulvet efter skybruddet m.v. Kælderen vil blive delt op i 4 afsnit, der hver vil være lukket (helt lukket – uden mulighed for at kunne komme til eget kælderrum) i ca en uge.

Dette er for at få den bedst mulige behandling af gulvarealet. De givne tidspunkter varsles snarest såvel på hjemmesiden, som opslag i opgangene. Der er også mulighed for at få repareret gulvet i de enkelte kælderrum. Her gælder følgende 2 punkter:

1) Ryd gulvarealet i dit kælderrum. Det er muligt, at man blot får malet det første stykke af sit kælderrum, det gælder blot at arealet skal være ryddet og gerne fejet. (man kan evt skubbe genstande om baggest i kælderrummet)

2) Sørg for at døren til kælderrummet er åben, så maleren kan komme ind. Døren skal være åben fra den dag, hvor maleren skal påbegynde arbejdet i det pågældende afsnit af kælderen.

Såfremt der ikke er tilgang til rummet eller arealet ikke er ryddet, vil der ikke blive foretaget malerarbejde af rummet – ej heller på et senere tidspunkt! NB selve afsnittet vil være aflåst i perioden.

Til orientering kan vi oplyse, at alle vægge omkring fællesarealet samt vaskeriet vil blive malet. Gulvet vil blive slebet og efterfølgende grundet og malet med betonmaling. Der er ikke tale om epoxy-maling, men en slidstærk betonmaling. Vi vil efterfølgende få udleveret en del maling, så skulle der være beboere, der selv ønsker at male deres kælderrumsareal, vil det være muligt at få udleveret den samme slags betonmaling ved at henvende sig til Bestyrelsen (der kræves ikke særlige åndedrætsværn ell. ligende).
Det er bemærket, at der (igen) står genstande i mellemgangene, vi henstiller til at dette fjernes af rette ejermand hurtigst muligt. Som nævnt ved tidligere episoder, så koster det kun spildtid og penge, hvis andre skal gøre det. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at fjerne tingene fra fællesarealerne uden ansvar. Arbejdet med at male væggene påbegyndes snarest, vær derfor opmærksom på skiltning om “ny malet”.

Vi ser frem til, at vi sammen skal nyde vores fine kælder og appellere til at alle beboer vil være med til at holde orden og passe på kælderen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen