Kælderorden

Kælderens arealer skal holdes frie, så der er mulighed for passage. Der må derfor ikke stå cykler, møbler eller andre efterladenskaber i det fælles kælderareal.

Efterladte genstande vil blive fjernet af ejendomsservice.