Klage til administrator

Bestyrelsen har de sidste par måneder haft møder med Advokaternes Ejendomsadministration vedr. den tidligere fremsendte klage.

Klagen er blevet gennemgået og der er lagt en plan for det fremtidige samarbejde. Derudover har ejerforeningen fået en reduktion i honoraret for det seneste års arbejde.

Tidligere indlæg fra 24. juni 2008:
Bestyrelsen orienterede på generalforsamlingen den 28. april om sin utilfredshed med Advokaternes Ejendomsadministration. Dette har givet udslag i en skriftlig klage sendt dags dato, hvori en række episoder fremhæves.

Bestyrelsen har bedt om et møde inden sommerferien, hvor der vil blive bedt om reduktion i honoraret for 2007. Derudover vil det fremtidige samarbejde blive diskuteret.