Manglende adgang til kælderrum

Entreprenøren er nu nået til et punkt, hvor de skal ind i alle varslede kælderrum. Nogle rum er desværre fortsat utilgængelige, da vi mangler nøgle fra beboeren og andre er fyldt til randen med ting. Anden etape i kælderen er netop gået i gang, og det er denne gang varmerørene, der skal føres, og derfor skal håndværkerne helt ind i bunden af mange rum.

Konsekvensen er, at entreprenøren bliver nødt til at klippe hængelåsen og tømme ud i rummet i det omfang, det er nødvendigt for at udføre arbejdet. Tømningen sker for eget ansvar og egen regning – dvs. håndværkerne fjerner de nødvendige ting (så nænsomt som muligt) og går der ting i stykker undervejs kunne man som beboer selv have fjernet det.

Regning for merarbejde opgøres pr. rum af bestyrelsen og entreprenør i fællesskab, og den opkræves derefter hos ejeren via administrator.