Møbler og genstande i mellemgang – efter ca. 6 uger uden respons, nu et nødråb!

Til rette vedkommende

Møbler/genstande i kælderens mellemgang bedes fjernet inden onsdag d. 22. juni 2011 – kl. 15.00(der afhentes storskrald fredag d. 24. juni i gården ved cykelskuret!)

Hvis de ikke er fjernet inden ovennævnte tidsfrist, vil et eksternt firma skulle varetage opgaven. En ekstra omkostning, der vil blive pålagt ejendommen og vores fællesudgifter !!

Vi minder endnu engang om, at det ikke er tilladt at opbevare genstande i mellemgangene…

Med venlig hilsen

Bestyrelsen