Nøgleudlevering

Så er stort set alle nøgler nu returneret i de enkeltes postkasser. Skulle det ske, at du af en eller anden grund har fået en nøgle, som ikke tilhører dig, bedes du venligst og hurtigst muligt træffe henvendelse til Bestyrelsen.

Ligeledes hvis du mangler at få din kælderrumsnøgle, forsøger vi også her at være behjælpelige – evt. må vi foranledige en ny hængelås til dig.

Desværre har vi enkelte nøgler i det aflåste nøgleskab, hvor mærkaten på nøglen er faldet af, hvorfor vi ikke har mulighed for at se, hvem den rette ejermand er. I begge tilfælde gælder det, at du træffer henvendelse til Bestyrelsen på:

 bestyrelse@bryggervangen.com

Venligst husk at påføre mailen dit navn og adresse samt kælderrumsnr. For henvendelser vedr. nøglerne holder Bestyrelsen åbent på ejendomskontoret mandag d. 20. feb. og igen d. 27. feb. mellem kl 19.00 – 20.00.