Ny asfalt på Bryggervangen

Bryggervangen har efterhånden mange dybe huller og vi har nu fået et påbud fra kommunen, der påbyder nyt slidlag (ny asfalt) på hele vejen fra den lille rundkørsel ved Australiensvej til den store rundkørsel ved Skt. Kjelds Plads. Vejen er en privat fællesvej, hvilket betyder, at de tilstødende matrikelejere skal dele udgiften til istandsættelsen. Det samlede arbejde er anslået til at beløbe sig til ca. 850.000 kr, hvoraf vi skal bidrage med ca. 65.000 kr.

Bestyrelsen har haft en tæt dialog med Københavns Kommune om blandt andet fordeling af udgifterne, da vi mente, at vores genboer (SuperBest og Dagrofa) ifølge deres beregninger skulle bidrage med en urimelig lille andel. Kommunen har efter længere forhandlinger givet sig en smule svarende til en besparelse på ca. 10.000 kr.

Vejen skulle gerne få ny asfalt på inden udgangen af året. I den forbindelse er der blevet ansøgt om skråparkering på en strækning af Bryggervangen. Det er ejendommen med møntvaskeriet der har ansøgt om pladserne. Ejerforeningen Bryggervangen er i den forbindelse blevet hørt og vi har ikke haft nogle indsigelser.