Nye regler for barnevognsrum

Bestyrelsen har besluttet, at der skal nye regler for brug af barnevognsrummet ved porten i gården. Det skyldes, at vi har fået et par henvendelser fra beboere, der ønsker at bruge rummet, men det er allerede fyldt op. Da vi ikke har overblik over, hvem der på nuværende tidspunkt har adgang til det, benytter vi udskiftning af lås i rummet som en lejlighed til at få overblik over det.

Barnevognsrummet må fremover kun bruges af folk, der aktivt bruger barnevognen. Derfor skal vi have tømt ud i rummene for at sikre, at det netop kun er ”aktive” barnevogne, der tager pladsen.

Rummet vil blive tømt den 31. marts 2010. De barnevogne, der ikke er afhentet inden denne dato, vil blive opbevaret i to måneder hos viceværten (til og med den 31. maj), hvorefter de vil blive givet til velgørenhed.

Nye regler
Den 31. marts skifter viceværten låsen til rummet og fremadrettet er det kun beboere med en nøgle, der har mulighed for at benytte det.

Da vi på nuværende tidspunkt ikke ved, hvor mange der er interesseret i at bruge rummet, beder vi alle interesserede om at tage skriftlig kontakt til viceværten hurtigst muligt og senest den 30. marts. Du skal oplyse navn, alder på barnet, adresse, e-mail-adresse, telefonnummer og eventuelt en indikation af, hvor længe du er interesseret i at bruge rummet.

Hvis der er flere end fire interesserede, vil bestyrelsen drøfte tildelingskriterier og afgøre, hvordan pladserne skal fordeles. Tildeling af plads i barnevognsrummet gælder for et halvt år af gangen. Når det halve år er gået, skal man aflevere nøglen til viceværten.

Herefter vil du blive kontaktet af viceværten, om du får adgang til rummet. Vi skal i samme omgang bemærke, at det ikke er tilladt at stille sin barnevogn i opgangen og i kælderens fællesarealer.