OBS: Ingen brug af afløb og vand i Ourøgade 31 på tirsdag d. 8. januar 2019

INGEN BRUG AF VASKEMASKINER, OPVASKEMASKINER, TOILED, BAD ELLER ANDET MED AFLØB I OURØGADE 31!

Kære beboere i Ourøgade 31,

Grundet udbedring af defekte rør og kloaker i kælderen samt gården, er vi desværre nødsaget til at bede jer om, ikke at bruge vand eller andet i afløb i Ourøgade 31.

Som I ved, har vi på ejendommen en verserende sag om defekte rør og kloaker i kælder og gård, hvor vi har fået påbud fra Københavns Kommune, og derfor er nødsaget til at handle prompte. Baggrund/historik: se gerne tidligere indlæg på www.bryggervangen.com.

For at kunne udbedre og lukke af for rotter i de defekte rør og kloaker helt, er det meget vigtigt, at der tirsdag den 8. januar ikke kommer vand m.m. i rør og kloaker. Tidsrummet er estimeret fra kl. 8.00 til kl. 16:00.
Firmaet som forestår arbejdet er på ejendommen hele dagen, og vil holde os orienteret, hvis de er færdige før kl. 16, eller mod forventning har brug for længere tid (hvilket kan være tilfældet, hvis der kommer vand eller andet i kloakkerne mens arbejdet forestår).

Bestyrelsen er i samarbejde med ejendomsservice ved at undersøge, om vi separat kan lukke for vandet i opgang Ourøgade 31, så vi undgår evt. at skulle lukke for vandet i hele ejendommen. Vi vil helst undgå at lukke for vandet, men i stedet indskærpe, at der ikke må komme nogen form for væske eller andet i afløb/kloak, hvilket også indebærer, at man ikke kan bruge toilet, bruser, opvaskemaskine eller vaskemaskine.

Vi vil opdatere løbende på hjemmesiden eller evt. med en besked på døren, hvis der sker ændringer i tidsrummet.
Det er vigtigt, at arbejdet fuldføres samme dag, da der desværre vil være åben mulighed for rotter!

Toilettet i gården vil være til rådighed.

Beklager de gener, det måtte medføre.

Venlig hilsen Bestyrelsen