Områdefornyelse – ydre Østerbro

I forbindelse med byfornyelsesprojektet der er igang her i kvarteret, skla der til at fortages en lille undersøgelse om de beboere der bor i området og deres holdning til, og viden om, klimaforandringer. Samt hvordan man kan sikre byen mod de påvirkninger forandringerne vil medføre.

Skulle du været interesseret i at sætte dig præg på udviklingen af kvarteret kan du tage kontakt til Pernille Andersen på: pernille@miljopunkt-osterbro.dk .

Hvis du vil læse mere om område fornyelsen kan du kigge på denne hjemmeside.