Resultat ekstraordinær generalforsamling d. 8/10-2013

Resultatet til aftenens ekstraordinære generalforsamling er nu gjort op.

88 % har stemt for projektet

12 % har stemt imod.

303 fordelingstal var repræsenteret af 692.

Da afstemningen afholdtes efter simpelt flertal betyder resultatet at vores foreningen hermed acceptere at deltage som LAR-Demonstrationsprojekt.

Administrator udsender et officielt referat inden længe.

 

I takt med vi modtager mere information vedr. LAR demonstrationsprojektet fra kommunen vil vi holde jer underrettet på vores hjemmeside.