Rotte i kælderen v.2

I dag har vi haft besøg af rottefængeren, som har sat nogle fælder op. Ved samme lejlighed bad han om at man var opmærksom på hvad man havde i sit kælderrum. Så hvis du har noget der kan kategoriseres som foder, må du meget gerne sørge for at tage dette op af dit kælderrum.

Hvis rotten ikke går i fælden

Hvis fælderne ikke virker, kan vi blive nødsaget til at gennemgå kælderen under Ourøgade 27-33. Dette vil betyde at, det kan blive nødvendigt at bede om nøgler til diverse kælderrum. Så hold dig venligst opdateret i den næste tid, så vi kan få udleveret de nøgler vi måtte have brug for, hurtigst muligt.

Såfremt vi ikke når at få nøglen, vil vi klippe låsen for at få adgang. Vi skal dog nok sørge for at sætte en ny lås op, og udlevere de nye nøgler.