Så er den gal igen igen…!

Igen er der nogen i vores ejerforening som ikke har fulgt reglerne for stor skrald.

Vi som bestyrelse føler ellers at vi gør en del for at informere om reglerne omkring storskrald.

Bare fordi skrald er stort betyder det ikke det er storskrald.

Her er Københavns Kommunes defination af stor skrald – og det er KUN det der bliver afhentet –  det er derfor også kun det der må stilles i Storskrald skuret!

• Møbler
• Madrasser
• Gulvtæpper
• Plastrør uden pvc
• Brædder uden imprægnering
• Cykler, mærket: „Fjernes af renovatør“
• Vinduesglas, forsvarligt emballeret
• Byggeaffald fra ‘gør-det-selv-arbejde
*)Dog ikke brokker af mursten, tagsten,
beton og lignende, sanitetsudstyr,
tagplader, jord/sten/grus som skal på
genbrugsstationen.

Denne gang er der henkastet flyttekasser, papkasser og meget andet som IKKE hører til i storskralds skuret.

Har man dårlig samvittighed opfordrer vi til at man går ned og retter op på fejlen, ved at få smidt pap m.m. over i passende containere.

Vi skal gøre opmærksom på at hver gang disse regler ikke overholdes koster det ejerforeningen en ekstra udgift da vi derfor er nødt til at hyre et eksternt firma til at komme og sortere affaldet, så vores renovationsfirma afhenter storskraldet.

Og denne gang er ikke en undtagelse.