Servicebus 864

Københavns Kommune har indført servicebusser, blandt andet på Østerbro. Hver time kører en bus gennem Ourøgade og videre af Bryggervangen, i alt 40 gange om ugen.

Vores vejbelægning kan slet ikke holde til den tunge traffik, og da det er os selv, der står for vedligeholdelsen af vejen, har bestyrelsen taget kontakt til Københavns Kommune. Vi har bedt om, at ruten omlægges, og at de påførte skader udbedres.