Varsling af periodisk lukning af kælderarealer & affaldsskakter

Til ALLE bebeoer,

Det store skridt er maling af kælderens gulvarealer. Som tidligere udmeldt, vil gulvet i kælderen blive repareret efter såvel skybrud m.v., og da dette er et større arbejde, har vi valgt at dele kælderen op i 4 afsnit.

Der varsles hermed periodisk aflukning af kælderen som følger:

HELE UGE 16 – fra mandag d. 16.4.2012 kl. 06.00 til og med d. 22.04.2012Kælderen under HELE BRYGGERVANGEN og frem til vaskeriet dvs. TIL OURØGADE 21 vil være AFLUKKET.  
– Kælderrum nr. 106 til og med nr. 161
– indgang til vaskeri via Ourøgade 23
– affaldsskaterne vil ikke kunne benyttes i perioden, hvorfor affald selv bringes i de respektive containere.

HELE UGE 17 – fra mandag d. 23.4.2012 kl. 06.00 til og med d. 29.04.2012
Kælderen under OURGØGADE 23 og frem TIL OURØGADE 33 & SANKT KJELDS GADE 23 vil være AFLUKKET.
– Kælderrum nr. 30 til og med nr. 105
– indgang til vaskeriet via Ourøgade 21
– affaldsskaterne vil ikke kunne benyttes i perioden, hvorfor affald selv bringes i de respektive containere.

HELE UGE 18 – fra mandag d. 30.4.2012 kl. 06.00 til og med d. 05.05.2012
Kælderen under HELE SANKT KJELDS GADE samt kælderen ved VARMECENTRALEN vil være AFLUKKET.
– Kælderrum nr. 1 til og med nr. 29
– indgang til vaskeri via Ourøgade 21 og 23
– affaldsskaterne vil ikke kunne benyttes i perioden, hvorfor affald selv bringes i de respektive containere.

Husk det er muligt, at få malet gulvet i sit kælderrum, hvis det er ryddet og tilgængeligt (dvs. låst op).

Da vi desværre ikke har ekstra kælderrum til rådighed, er det ikke muligt at tilbyde alternativ opbevaring uden for rummene. Hvis man ønsker hele gulvarealet i sit kælderrum malet, er man derfor nødsaget til at flytte tingene op i lejligheden eller til en ekstern plads.

Flyt venligst alle genstande fra fællesarealet (det er alligevel ikke tilladt, og koster os alle sammen kun tid, kræfter og penge at få fjernet).

BEMÆRK afsnittet vil være aflåst i perioden !

Affaldsskaterne for det givne afsnit vil være lukket i perioden. Det vil ikke være muligt at kunne komme ned i kælderafsnittet / kælderrummene mens arbejdet forestår.
Vi beklager den ulejlighed det måtte give for selv at bringe affaldet ned i containerne, men håber at alle beboere bliver glade for de nye og flotte kælderarealer som det resultere i, og henstiller samtidig alle til at passe godt på vores ejendom og ikke mindst kælderen samt respektere de gældende regler.

Med venlig hilsen og ønsket om en rigtig god påske til alle.

Bestyrelsen