Vis ejendommen frem

Kom med og se ejendommen fra en ny side, når vi går en tur på ejendommens fællesarealer og får en snak om, hvordan vi som fællesskab har indrettet os, så der er plads til alle. Hvis du er ny beboer på ejendommen har du sikkert en masse spørgsmål og rundturen er en oplagt mulighed for at få svar på dem.

Mød os den første onsdag i hver måned kl. 19.30 foran Ourøgade 31.

Vi ses!

Indbrud på varmemesterkontoret

Der har i weekenden været indbrud på Kennos kontor. Døren fra opgangen og ned til kælderen er sparket ind,og derefter er døren ind til selve kontoret sparket ind. Indbruddet er formentligt sket natten mellem fredag og lørdag. Hvis der er nogle der har hørt noget må de meget gerne kontakt bestyrelsen på bestyrelse@bryggervangen.com.

Vi vil gerne gøre opmærksom på at man altid skal være sikker på, at man kender de folk, man lukker ind i opgangen.

Varmeregnskab fra ISTA via Ejendomsadministrationen

Bestyrelsen har siden udsendelsen af varmeregnskab fra ISTA (som sendes via brev fra vores administrator, Dansk Financia) modtaget en del spørgsmål til regnskabet.

Som det fremgår af brevet har Dansk Financia intet med måleraflæsning/varmemålere at gøre, de forestår kun det rent administrative for udsendelsen af brevene og opkrævning af eventuel ekstraregning.

Ligeledes kan bestyrelsen heller ikke besvare evt. spørgsmål vedr. dette, og vi beder dig istedet rette henvendelse til Ista Danmark A/S Clorius på tlf. 77 32 33 77 (husk at have dit anlægsnr. parat).

Et ofte stillet spørgsmål er, hvordan Ista kan kende ens forbrug, når der ikke har været en fysisk aflæsning? Det kan de, fordi vi sidste år fik nye digitale målere, der gør det muligt for Ista at aflæse måleren med en computer ved blot at opholde sig i opgangen. Dermed slipper man som beboer for at være hjemme.

Alt dette og meget mere kan man læse om på www.ista.dk

Ny asfalt på Bryggervangen

Bryggervangen har efterhånden mange dybe huller og vi har nu fået et påbud fra kommunen, der påbyder nyt slidlag (ny asfalt) på hele vejen fra den lille rundkørsel ved Australiensvej til den store rundkørsel ved Skt. Kjelds Plads. Vejen er en privat fællesvej, hvilket betyder, at de tilstødende matrikelejere skal dele udgiften til istandsættelsen. Det samlede arbejde er anslået til at beløbe sig til ca. 850.000 kr, hvoraf vi skal bidrage med ca. 65.000 kr.

Bestyrelsen har haft en tæt dialog med Københavns Kommune om blandt andet fordeling af udgifterne, da vi mente, at vores genboer (SuperBest og Dagrofa) ifølge deres beregninger skulle bidrage med en urimelig lille andel. Kommunen har efter længere forhandlinger givet sig en smule svarende til en besparelse på ca. 10.000 kr.

Vejen skulle gerne få ny asfalt på inden udgangen af året. I den forbindelse er der blevet ansøgt om skråparkering på en strækning af Bryggervangen. Det er ejendommen med møntvaskeriet der har ansøgt om pladserne. Ejerforeningen Bryggervangen er i den forbindelse blevet hørt og vi har ikke haft nogle indsigelser.