Sankt Kjelds Gade 25 – Kælderdør i opgang blokeres midlertidigt

Særligt til beboere i i Sankt Kjelds Gade 25 

I forbindelse med HOFORs konvertering af fjernvarmen fra damp til vand, skal der anlægges en ny stikledning til vores varmecentral. Den nye ledning vil løbe parallelt med eksisterende ledninger for brugsvand og eksisterende fjernvarmeledning, hvilket er igennem Sankt Kjelds Gade 25.

I løbet af kommende uge(fra mandag d. 15. august) vil arbejdet påbegyndes. Der vil som noget af det første skulle bores et hul i muren i kælderen i opgangen i Sankt Kjelds Gade 25. Der vil derfor i løbet af ugen være begrænset adgang til kælderen i denne opgang samt forventes noget larm. Denne del af arbejdet forventes at vare 1 dag.

Derudover skal der bankes et hul i muren i varmecentralen, hvilket vil medføre en del støjende arbejde. Denne del af arbejdet forventes ligeledes at vare 1 dag.

HOFOR vil varsle med opslag i opgangen inden arbejdet påbegyndes. Ved problemer skal HOFORs byggeleder kontaktes, kontaktoplysninger vil findes på opslag i opgangen. Bestyrelsens kan i nødstilfælde kontaktes ang. denne sag på: herle@bryggervangen.com.

Mvh Bestyrelsen

Lukket for varmen i løbet af mandag – larm fra varmecentralen

Larm fra varmecentralen – opdatering.

Reci, som står for dele af varmecentralen, har i løbet af denne uge været ude for at observere larmen fra varmecentralen. De mener støjen skyldes varmevekslerene.

Der vil derfor være lukket for varmen i perioder i løbet af mandag (d. 6/7)  i mens Reci arbejder med varmevekslerene.

Håber ikke det fører til for mange gener.

Mvh Bestyrelsen

Varmeproblemer

Flere oplever problemer med at få varme på sine radiatorer.

Det kan skyldes 2 ting. 

1. Hovedregulatoren i kælderen er stoppet. Opgangen forsynes derfor ikke med varme. 

2. Lokale problemer med sin radiator. 

Man kan selv teste hvilke af de 2 årsager man er udsat for hvis man ikke har varme på sin radiator.

Hvis begge vandrør ved radiatoren er kolde vil det være problem nr. 1.

Er det ene rør og det andet koldt eller lunt vil det være problem nr. 2.

På torsdag kommer Finn L. Davidsen og gennemgår alle hovedregulatorer i kælderen.

Dette vil løse problem nr. 1.

Er man udsat for problem nr. 2 skal man melde det til bestyrelsen senest onsdag kl. 16 på bestyrelse@bryggervangen.

Bestyrelsen vil gøre Finn L. Davidsen opmærksom på at man oplever problemer, og de vil komme og afhjælpe det torsdag formiddag.

Man skal derfor være hjemme, eller lægge en nøgle til Finn L. Davidsen under sin måtte eller i den sorte postkasse i gården.

Finn L. Davidsen løser kun problem nr. 2. i lejligheden vedr. varme hvis det er meldt til bestyrelsen.

Manglende varmt vand pt. 2

OPDATERING: Nu er pumpen skiftet, og der skulle være varmt vand på vej ud i rørene igen.

Der er lige nu ved at blive skaffet en ny pumpe til varmecentralen. Så hvis alt flasker sig som det skal, skulle der gerne komme varmt vand tilbage i aften.

Har du kælderrum nr. 54?

Har du kælderrum 54? Så kontakt venligst bestyrelsen hurtigst muligt på bestyrelse@bryggervangen.com.

Vi har akut behov for adgang da regulatoren til varmen i Ourøgade 29 TH sidder i kælderrum 54.
Og da varmen ikke virker i Ourøgade 29 TH har vi behov for adgang til kælderrummet, da VVS’eren skal ind og justere på regulatoren.

Høre vi ikke noget fra ejeren af kælderrum 54 inden tirsdag aften ser vi os nødsaget til at klippe låsen – ejerforeningen dækker selvfølgelig omkostningerne til en ny lys af samme type. Dette er af hensyn til de beboere i Ourøgade 29 TH som står uden varme.

Varmen

Der er i fredags udført yderligere justeringer på varmecentralen, af vores rådgivende ingeniør. Har man stadig problemer med varmen, kan et sidste forsøg være at skrue helt op for radiatoren natten over.

Skulle man stadig have problemer med varmen, efter en udluftning af radiatoren, eftersyn af varmeventilen og et forsøg på at fremprovokere en gennemstrømning, må man meget gerne kontakte bestyrelsen på bestyrelse@bryggervangen.com. Husk adressen i mailen, så vi kan danne os et overblik over hvor i ejendommen der evt. er problemer.

Manglende varme

Efter at der er blevet åbnet for varmecentralen, er tingene ikke helt forløbet som håbet. Vi arbejder intenst på at få anlægget op og køre korrekt, men tingene sker desværre ikke for dag til dag. Vi skal nok sørge for at anlægget køre bedst muligt, ind til automatikken fungere korrekt igen.

Varme – radiatorpleje

Fyrringssæsonen er nær, og radiatorne trænger derfor til at man tjekker dem igennem.

Følgende skal gøres for at sikre at radiatoren virker optimalt:

1. Masser termostaten

2. Udluft radiatoren (Dette gælder primært for 4 sal)

Ved man ikke hvordan dette gøres kan man med fordel se disse to youtube film:

Film 1 (Vi har den anden termostattype han nævner)

Film 2 (Der nævnes man skal bruge en nøgle. Man kan også blot bruge en lige kærvet skruetrækker – Se nederst)

 

Traditionen foreskriver at vi åbner helt op for varmeanlægget den 1. oktober.

Men da det kolde vejr allerede er indtruffet arbejder vi på at få åbnet helt op for varmen tidligere end d. 1/10.

 

(Lige kærvet skruetrækker)