Fejl på maskine 1 & 2

Det ser ud til at vaskeriet er ramt af et sort uheld. Det ser ud til, at det kun er maskine 3 der virker som den skal. Miele vil blive kontaktet mandag, så de kan komme ud og kigge på det.

Møbler og genstande i mellemgang – efter ca. 6 uger uden respons, nu et nødråb!

Til rette vedkommende

Møbler/genstande i kælderens mellemgang bedes fjernet inden onsdag d. 22. juni 2011 – kl. 15.00(der afhentes storskrald fredag d. 24. juni i gården ved cykelskuret!)

Hvis de ikke er fjernet inden ovennævnte tidsfrist, vil et eksternt firma skulle varetage opgaven. En ekstra omkostning, der vil blive pålagt ejendommen og vores fællesudgifter !!

Vi minder endnu engang om, at det ikke er tilladt at opbevare genstande i mellemgangene…

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Varmeregnskab

Dansk Financia har gjort os opmærksomme på at der fra deres side er sket i fejl i forbindelse med afgørelsen af det kommende aconto beløb for betaling af varme.

Beskeden lyder som følger:

” Vort system har begået en fejl og har fejlagtigt sat jeres aconto varme drastisk op. Vi har opdaget fejlen og efterfølgende sat jeres aconto varme ned igen til det den andragende tidligere eller det I ønsker.”

 

Undrer man sig derfor over et urealistisk højt aconto varme beløb bør der ikke være grund til bekymring da det skulle være rettet igen.

Husk porten

Da vi på det sidste har fået henvendelser om gårdporten, der har stået åben, beder vi til, at folk hjælper med at holde porten lukket. Porten skal altid være lukket, og må således ikke “låses fast”, sådan at den permanent er åben.

Der har været personer i gården, som har udvist en besynderlig adfærd. De er ligefrem kommet tilbage, selv om de er blevet bedt om at forlade gården. Endvidere har der været sat tape over låsen, så den ikke har kunne låse korrekt.

Vi håber derfor, at alle vil hjælpe med at holde porten lukket, så vi ikke får nogen uheldige situationer, hvor ting forsvinder fra gården – eller det der er værre.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Bestyrelsesmail midlertidigt nede

Bestyrelse@bryggervangen.com er pt. nede og det forventes den senest er oppe og kører igen om 48 timer.

Har man en akut henvendelse som ikke kan vente til vi får bestyrelsesmailen op og kører igen kan kontakte bestyrelsen på bryggervangen@gmail.com

Registrering af e-mail adresse

Vi mangler stadig omkring halvdelen af ejerne i E/F Bryggervangens tilkendegivelse af om de ønsker at modtage al vigtig information pr. e-mail eller pr. post fremadrettet.

Er du lejer, må du meget gerne hvis muligt gøre din udlejer opmærksom omkring dette.

Vi har lavet en online formular man kan udfylde til registreringen af email adressen. Den findes her.

Skrald v. Bryggervangen

Der har på det seneste været flere episoder hvor skraldecontainerne v. Bryggervangen, har været fyldt og hvor der så er stilt skrald ved siden af containerne, eller også er der lagt et stort bjerg af skrald i containeren.

Dette er ikke acceptabelt. Vores renovations firma tømmer ikke containerne hvis de ikke kan lukkes.

Så hvis man kommer ud for containerne er fyldte, så må man gå ned i den anden ende af gården v. Sankt Kjelds Gade med sit skrald, hvor der står væsentligt flere containere end ved Bryggervangen.