Tak for i går!

Til alle der deltog i Ejerforeningens Generalforsamling i går, vil den tidligere, som samtidig nu også er den nye Bestyrelse, sige tak for fremmødet og tak for gode input og dialog. Også en speciel tak til jer som var så venlige, at rydde det stor-skrald op, som var blevet stillet i den nyrenoverede midtergang i kælderen under Bryggervangen. Det sparede foreningen for penge og tid.

Det blev hen over det efterfølgnede hyggelige samvær, besluttet at vi vil slå teltene ned på søndag d. 29. april omkring kl 17.00 – og samtidig grille resten af pølserne og nyde en øl eller vand.

Alle er velkomne til at kigge ned i haven og møde os.

Samtidig ønsker vi de 2 nye suppleanter velkomne. Når Bestyrelsen har afholdt næste bestyrelsesmøde og konstitueret sig, vil vi naturligvis melde det ud på hjemmesiden m.v.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Beboerforslag: Legeplads

Desværre er der gået lidt koks i udsendelsen af beboerforslagene. Der har desværre manglet en formulering til forslaget omkring en legeplads i gården, denne følger her:

Forslag vedr. legeplads

Ønsket om en legeplads for de efterhånden mange af ejendommens mindste beboer er stort! Og de næste år bliver antallet af de små, nok ikke mindre, da mange er “tvunget” til at blive boende grundet de svære tider.

Det er ikke nogen hemmelighed, at etablering af en legeplads kan være en bekostelig affære, og da vi ikke ønsker at påføre foreningen større udgifter end hvad nødvendigt er, har vi undersøgt mulighederne for en gratis sponsoreret legeplads. Eneste udgift i denne forbindelse, vil være et fast månedlig beløb, som man betaler til leverandøren til vedligeholdelse, eftersyn mv. Det betyder at foreningen altid kender udgifterne, at ingen skal bekymre sig om hvem der skal vedligeholde pladsen og ikke mindst, om legepladsen er forsvarlig!

Vi foreslår at legepladsen etableres der hvor den nuværende sandkasse er. Altså at sandkassen fjernes, bænkene flyttes og vi derved kan have et område, som ejendommens mindste kan nyde glæde af!

Nedenfor kan læses det meste vedr. sponsoreret legeplads, og ellers kan man gå ind på www.indu.dk for yderlig info.

Til slut vil vi gerne tilføje, at vi selvfølgelig gerne melder os frivilligt som “tovholder” på projektet.

Vi håber at alle vil støtte op om forslaget, så vores dejlige have også kan blive til glæde for de mindste.

Forslaget er indsendt af:
Malene og Mads Haugaard
Ourøgade 29, st. th.

Manglende varmt vand – men nu er det der igen.

Også Bestyrelsen blev mødt med et koldt brusebad kl 6 i morges, og vi beklager hændelsen.  Det forholder sig sådan, at vores 6500 liter store varmtvandsbeholder skulle have det helt store service- og raperationsomgang samt udskiftet katolyseanlægget.

Beholderen som normalt har en varmtvandstemperatur på mellem 55 og 60 grader skulle være tømt og “kølet” af, inden arbejdet påbegyndte kl. 9 i morges. Vi var blevet bedt om at slukke for anlægget igår (hvilket vi gjorde kl 24.00) – og vi kunne så sammen bruge af de 6500 liter varmt / lunkent vand frem til kl. 8 i morges.

Dette har åbenbart voldt nogle problemer, som vi hermed gerne vil beklage – men hvis det kan være en trøst på “såret”, kan vi fortælle at vi med denne aktion både formår at skabe en besparelse samt fremtidssikre katolyseanlægget, så det er klar til vandet, når vi konventers til den nye fjernvarme (iflg Københavns Energi vil det være i 2017).

En fuldstændig udtømning af beholderen og service sker ca. hver 18 md. Det ekstraordinære i dag, er at vi samtidig får nyt katolyseanlæg, tilpasset vores nye rørsystem samt fremtidsikret til ny varmtvandsbeholder.

Dog vil lige indskyde at det kan være, at vi skal udskiftet noget nogle ventiler inde i beholderen på et senere tidspunkt, hvilket vi først kan tage bestik af når beholderen har været brugt i noget tid.

På billedet ses vores tømte varmtvandsbeholder, der er ved at blive serviceret indefra.

Husk at maling af kælder begynder i morgen – mandag d. 16/4

HELE UGE 16 – fra mandag d. 16.4.2012 kl. 06.00 til og med d. 22.04.2012Kælderen under HELE BRYGGERVANGEN og frem til vaskeriet dvs. TIL OURØGADE 21 vil være AFLUKKET.  
– Kælderrum nr. 106 til og med nr. 161
– indgang til vaskeri via Ourøgade 23
– affaldsskaterne vil ikke kunne benyttes i perioden, hvorfor affald selv bringes i de respektive containere.