Tak for i går!

Til alle der deltog i Ejerforeningens Generalforsamling i går, vil den tidligere, som samtidig nu også er den nye Bestyrelse, sige tak for fremmødet og tak for gode input og dialog. Også en speciel tak til jer som var så venlige, at rydde det stor-skrald op, som var blevet stillet i den nyrenoverede midtergang i kælderen under Bryggervangen. Det sparede foreningen for penge og tid.

Det blev hen over det efterfølgnede hyggelige samvær, besluttet at vi vil slå teltene ned på søndag d. 29. april omkring kl 17.00 – og samtidig grille resten af pølserne og nyde en øl eller vand.

Alle er velkomne til at kigge ned i haven og møde os.

Samtidig ønsker vi de 2 nye suppleanter velkomne. Når Bestyrelsen har afholdt næste bestyrelsesmøde og konstitueret sig, vil vi naturligvis melde det ud på hjemmesiden m.v.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen