LAR gårdprojekt

Københavns Kommune har forskellige projekter igang, der sigter mod at lede regnvand væk fra kloakerne. I den forbindelse har kommunen startet en række LAR projekt. Du kan læse mere om det projektet her: Link.

Kommunen har udvalgt tre karrér som er kommet i betragtning til at modtage en total gårdrenovering. Renoveringen skal være med til at lave gården om til en LAR-gård, hvor størstedelen af regnvandet bliver ledt ned i jorden i gården.

Hvis man som karré ønsker at komme med i projektet er et af kravene at størstedelen af ejendommens beboere/ejere skal være indstillet på at gå med i projektet. Derfor har vi lavet dette lille spørgeskema, som du meget gerne må udfylde.

På forhånd tak for din deltagelse.

Manglende varmt vand pt. 2

OPDATERING: Nu er pumpen skiftet, og der skulle være varmt vand på vej ud i rørene igen.

Der er lige nu ved at blive skaffet en ny pumpe til varmecentralen. Så hvis alt flasker sig som det skal, skulle der gerne komme varmt vand tilbage i aften.

Brev: Ønsker i en ny gårdhave?

En grøn gårdhave med træer, buske, legeredskaber og løsninger der er tilpasset de kommende års voldsommere regnskyl – betalt af Københavns Kommune. Er det noget, du synes lyder interessant?

Københavns Kommune søger en karré i jeres kvarter – også kaldet Skt. Kjelds Klimakvarter, hvor ejere og beboere vil være med til at etablere en fælles grøn gårdhave – dvs. en fuldstændig ny og grøn gårdhave, med en række regnvandsløsninger. Gårdhaven skal fungere som et godt eksempel på en klimasikret grøn gårdhave for andre boligområder i København og forhåbentlig resten af verden.

Københavns Kommune og Staten finansierer selve gårdhaven – I skal til gengæld være indstillet på at deltage i et tæt og spændende samarbejde med kommunen om at udvikle de gård- og regnvandsløsninger, som passer til netop jeres gårdhave.

I er udpeget som én ud af tre kandidater
Vi har undersøgt de mulige gårdhaver i Skt. Kjelds Klimakvarter ud fra en række parametre, der er afgørende for om de er egnede som demonstrationsgårdhave. Jeres gårdhave er udpeget som én ud af tre.

For at afklare hvilken af de tre gårdhaver, der i sidste ende er den bedst egnede, vil vi gerne tale med jer. For at blive udvalgt til projektet ønsker vi nemlig stor tilslutning blandt beboerne ligesom en række beboere skal deltage i udviklingsforløbet.

Vi håber derfor, at I vil mødes med os

Onsdag den 15. maj kl. 16.00 – 17.30 i
Områdefornyelsen Skt. Kjelds Klimakvarter,
Vennemindevej 39, 2100  København Ø

Du kan læse lidt mere om projektet i denne PDF: Q & A