ISTANDSÆTTELSE AF TRAPPEOPGANG, Ourøgade 25

Som besluttet på Generalforsamlingen vil Bestyrelsen løbende forestå vedligeholdelse og istandsættelse af vores trappeopgange.

 I uge 32 påbegyndes renoveringen af Ourøgade 25.

Arbejdet påbegyndes d. 5. august og forventes at være færdig ca 3 uger senere.

Der vil blive malet; vægge, lofter, lister samt stødtrin og balystre.

Ligeledes vil udvendige dørkarme ind til selve lejligheden (til og med 4. Sal) blive malet – samme farve som de nye døre.

Vi gør opmærksom på, at det tidligere er besluttet at alle døre til lejlighederne skal være hvide. Dette er derfor samtidig en henstilling til de lejligheder, der mangler at få malet deres dør, om at få det gjort eller evt. tage kontakt til maleren for tilbud.

Vores samarbejdspartner LenKon har tidligere forestået udskiftning af flere hoveddøre til lejlighederne i Ejerforeningen. Kontakt evt. Firma LenKon for et tilbud – se kontakt info på vores hjemmeside eller på opslagstavlen i opgangen.

Såfremt lejlighedsdørene ikke er malet eller skiftet inden arbejdet i den pågældende opgang igangsættes, forbeholder Bestyrelsen sig ret til at bede maleren om, at døren males hvid og efterfølgende sende regningen til ejeren af den pågældende lejlighed.

Der henstilles til, at der ikke stilles ting i opgangene i tidsrummet hvor arbejdet udføres, og man passer på ikke at støde ind i den våde maling samt viser ekstra ordinært hensyn.

Maler arbejdet udføres op til og med 5. sal.

Vi beklager de gener, der måtte forekomme, men ser frem til at se det færdige resultat

Med venlig hilsen – Bestyrelsen

Ventilation i vaskeriet er blevet optimeret

Ventilationen i vaskeriet er blevet udskiftet og optimeret vha. nogle nye større og mere effektive ventilatorer.
Over de næste par uger kører der en indreguleringsperiode hvorefter at der vil være fuld udbytte af det nye system.
Vi ser frem til at mærke det nye indeklima i vaskeriet.
God sommer.
Mvh.
Bestyrelsen og LenKon I/S

Rotte set i kælderen, Bryggervangen

Der er desværre blevet set en rotte i kælderen ved Bryggervangen 12.

Kommunens rottefænger bliver sat på sagen, og affaldsskaktene i Ourøgade 19 & 21 Samt Bryggervangen 12, 14 og 16 er lukket indtil rotten er fanget. Dette er for at fjerne dens fødekilde. Indtil skaktene er åbne igen henvises der til containerne i begge affaldsskure i gården.

Alle beboere i ovennævnte opgange bør have modtaget denne skrivelse.

 

Kontortid ændres

Viceværtens kontortid har gennem en længere tid været hver 2. uge. Det kan konstateres at denne service kun benyttes yderst sjældent og vi har derfor valgt at have åbent 1 dag om måneden. Til gengæld har vi registeret en positiv stigning i modtagne mails som stiger støt, uge for uge.
Fremadrettet er kontorets åbent d. 1. tirsdag i hver måned, kl. 17-18.

Ventilationen i vaskeriet optimeres

Bestyrelsen og viceværterne har i den seneste periode modtaget henvendelser fra beboere der er fustrerede over indeklimaet i vaskeriet.
Bestyrelsen har tidligere været opmærksomme på problemet og har derfor budgetteret med økonomiske midler til udbedring af problemet.
Det er nu besluttet at indeklimaet skal forbedres og ventilationen optimeres.

Der vil derfor, inden udgangen af juli 2013, være udskiftet ventilatorer til større og mere effektiv ventilation.
Ind til da vil dele af vinduerne i vaskeriet være plomberet for at forhindre at skidt vil falde ind af vinduerne, efter ønske fra flere beboere.

Det kan ske at vaskeriet lukkes i en kortere periode for udskiftning af ventilationssystem. Dette kun for en begrænset periode, 1-2 dage.
– vi håber på jeres forståelse og ser frem til et bedre miljø i vaskeriet.

Mvh.

Bestyrelsen og LenKon I/S