Kontortid ændres

Viceværtens kontortid har gennem en længere tid været hver 2. uge. Det kan konstateres at denne service kun benyttes yderst sjældent og vi har derfor valgt at have åbent 1 dag om måneden. Til gengæld har vi registeret en positiv stigning i modtagne mails som stiger støt, uge for uge.
Fremadrettet er kontorets åbent d. 1. tirsdag i hver måned, kl. 17-18.

Dørpumpe – Sankt kjelds gade 25

Kælderdøren er nu repareret og har fået ny dørpumpe – med en såkaldt
klik-åbning. Dvs. døren kan holde sig selv, når man forsigtigt åbner den
helt.

Dette tiltag er sket, efter at døren gentagne gange er blevet repareret som
følge af, at den er blevet holdt åben med en cykelslange og dermed blevet
skæv.

Vi beder derfor om, at klik-funktionen fremover benyttes, hvis man
ønsker at holde døren åben i længere tid.

Med venlig hilsen
Viceværten

VICEVÆRT FUNKTION – Velkommen til Tom Christensen

Efter en god måneds indkørsels periode og afholdt ferie, er vores nye vicevært funktion på plads.

De opgaver på ejendommen, som hører under vicevært funktionen, varetages af et eksternt firma.

Kontaktpersonen hedder Tom Christensen.

Tom sørger for at opgaverne bliver udført på bedste vis – men dog stadig under forudsætning, at vi fortsat passer på vores fælles ejendom. Tom vil personligt være tilstede på ejendommen ca 2-3 gange om ugen.

Da vi samtidig på Generalforsamlingen har besluttet, at varetage flere og flere af vores opgaver og administration elektronisk. Er det også besluttet, at Tom har ”elektronisk” træffetid.

Det gamle telefon nr. 46 96 95 96 til viceværten, kan igen benyttes og er viderestillet til Tom’s mobil. Tom træffes MANDAG til TORSDAG mellem kl. 7-16.

Tom vil også løbende tage sig af mail-korrospondance, som sendes til vicevaert@bryggervangen.com.

Tag godt imod Tom – og husk, at han ikke er ansat til at rydde op efter os, men hjælpe os med at varetage nogle opgaver omkring vores ejendom.

PS Bestyrelsen arbejder stadig på en mulig prøve løsning for genåbning af skakter.