Kontortid ændres

Viceværtens kontortid har gennem en længere tid været hver 2. uge. Det kan konstateres at denne service kun benyttes yderst sjældent og vi har derfor valgt at have åbent 1 dag om måneden. Til gengæld har vi registeret en positiv stigning i modtagne mails som stiger støt, uge for uge.
Fremadrettet er kontorets åbent d. 1. tirsdag i hver måned, kl. 17-18.