Resultat ekstraordinær generalforsamling d. 8/10-2013

Resultatet til aftenens ekstraordinære generalforsamling er nu gjort op.

88 % har stemt for projektet

12 % har stemt imod.

303 fordelingstal var repræsenteret af 692.

Da afstemningen afholdtes efter simpelt flertal betyder resultatet at vores foreningen hermed acceptere at deltage som LAR-Demonstrationsprojekt.

Administrator udsender et officielt referat inden længe.

 

I takt med vi modtager mere information vedr. LAR demonstrationsprojektet fra kommunen vil vi holde jer underrettet på vores hjemmeside.

Varmeproblemer

Flere oplever problemer med at få varme på sine radiatorer.

Det kan skyldes 2 ting. 

1. Hovedregulatoren i kælderen er stoppet. Opgangen forsynes derfor ikke med varme. 

2. Lokale problemer med sin radiator. 

Man kan selv teste hvilke af de 2 årsager man er udsat for hvis man ikke har varme på sin radiator.

Hvis begge vandrør ved radiatoren er kolde vil det være problem nr. 1.

Er det ene rør og det andet koldt eller lunt vil det være problem nr. 2.

På torsdag kommer Finn L. Davidsen og gennemgår alle hovedregulatorer i kælderen.

Dette vil løse problem nr. 1.

Er man udsat for problem nr. 2 skal man melde det til bestyrelsen senest onsdag kl. 16 på bestyrelse@bryggervangen.

Bestyrelsen vil gøre Finn L. Davidsen opmærksom på at man oplever problemer, og de vil komme og afhjælpe det torsdag formiddag.

Man skal derfor være hjemme, eller lægge en nøgle til Finn L. Davidsen under sin måtte eller i den sorte postkasse i gården.

Finn L. Davidsen løser kun problem nr. 2. i lejligheden vedr. varme hvis det er meldt til bestyrelsen.

Radiatorpleje

Fyrringssæsonen er nær, og radiatorne trænger derfor til at man tjekker dem igennem.

Følgende skal gøres for at sikre at radiatoren virker optimalt:

1. Masser termostaten

2. Udluft radiatoren (Dette gælder primært for 4 sal)

Ved man ikke hvordan dette gøres kan man med fordel se disse to youtube film:

Film 1 (Vi har den anden termostattype han nævner)

Film 2 (Der nævnes man skal bruge en nøgle. Man kan også blot bruge en lige kærvet skruetrækker – Se nederst)

 

Traditionen foreskriver at vi åbner helt op for varmeanlægget den 1. oktober.

Men da det kolde vejr allerede er indtruffet arbejder vi på at få åbnet helt op for varmen tidligere end d. 1/10.

 

(Lige kærvet skruetrækker)